OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: + 420 731 533 142 | a.erber@centrum.cz

 

Poradenstvím pro vlastníky lesů a zemědělské půdy zaměřené na přizpůsobení lesů a agrární krajiny na globální změnu klimatu.

              

 

Služby pro vlasníky lesů

  • obchodem se dřevem

Revitalizace krajiny a zakládání polí v agrolesnických systémech

 

O tom, co jsou agrolesnické systémy, se můžete dozvědět ZDE

  

Informace o adaptaci lesů a zemědělské krajiny na klimatickou změnu

http://www.eforman.cz/modelovani/adaptace/#

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

http://www.klimatickazmena.cz/cs/adaptace/lesnictvi/

 

  

  

 

 

  

Návod pěstování lesa

Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta - MENDELU

 

Vybrané Lesnické průvodce - Certifikované metodiky určené k pěstování lesů si můžete stáhnout ZDE

       

 

       

 

     

Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VÚLHM

 

Jak správně plánovat pěstování a těžbu lesa - Hospodářská úprava strukturně bohatých lesů

Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta - MENDELU

 

Dotace na hospodaření v lesích najdete ZDE

V případě zájmu o dotace nebo o informace, jak máte hospodařit ve vašem lese, kontaktujte svého odborného lesního hospodáře (OLH), který je Vám přidělen. V případě přiděleného OLH vám lesníka platí stát jako poradenskou službu.

Jestliže nevíte, kdo Vám spravuje les, kontaktujte příslušný orgán státní správu lesů, který se nachází na obcí s rozšířenou působností. Na příslušném úřadě se obraťte na pracovníka, pod něhož spadá správa lesů.

 

  

Další informace pro vlastníky lesů a důležité odkazy    

LOS - Lesní ochranná služba -  www.vulhm.cz/los

Hlavním posláním LOS je komplexní zabezpečování expertní a poradenské činnosti v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území Česka. Jako služba vlastníkům lesa je hrazena z rozpočtu MZe a je pro žadatele prováděna bezplatně. Více o této službě se můžete dozvědět ZDE

Letáky LOS si můžete stáhnout ZDE

           

Zdroj: VULHM

 

Přehled o aktuálním suchu v půdě - www.intersucho.cz

 

 

 Přehled o aktuálním meteorlogickým suchu - http://hamr.chmi.cz/

 

 

Přehled o stavu škůdců v lesích - www.kurovcoveinfo.cz/

 

 

Video pro vlastníky lesů malých výměr (do 50 ha). Ke shlédnutí ZDE  

 

 

Jak poznat čerstvě napadený smrk kůrovcem od zdravého? Jak postupovat s ochrannou lesa v případě napdadení stromů kůrovci? Více informací se dozvíte na odkaze: www.nekrmbrouka.cz

 

Rádce pro vlastníky lesů do 50 ha I. - V. od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

              

  

Zajímavé odkazy:

www.prosilvabohemica.cz

www.agrolesnictvi.cz

www.nasekrajina.cz

www.cesles.cz

www.ckolh.cz

www.vulhm.cz

www.uhul.cz

www.lesniskolky.cz

http://www.nizkyles.cz/

Preferující styly hospodaření

Co znamená přírodě blízké hospodaření na principu Pro Silva?

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů. Takovou těžbou se lesníci spíše snaží o individuální výchovu jednotlivých tzv. cílových stromů do jejich zralosti (tloušťková a sociální). Zároveň se tím snaží o druhovou, věkovou, výškovou, tloušťkovou diferenciaci a tím i prostorovou. Díky tomu lze na určité malé ploše najít více staré, vysoké a tlusté stromy. Pokud chybí dřeviny z původního druhové složení jako je buk a jedle, uměle se doplňí způsobem, že se vysoké stromy podsází.

Aby se změna projevila především z ekonomického hlediska, chce to určitý čas, kontinuální lesnický přístup a osvícený vlastníky lesa, kteří důvěřují svému lesnickému personálu. Lesní porosty se odvděčí vyšší ekologickou a statickou stabilitou. Pokud by se dosáhlo vyváženého stavu spárkatá zvěř s lesním ekosystémem, alespoň do doby, kdy se zvýší úživnost, která je přirozeným a doprovodným jevem tohoto hospodaření, tak se zefektivní rychlost obnovy lesních porostů i celkového hospodaření. Každý porostní typ a stav porostu si žádá trošku odlišný přístup, ačkoliv princip pěstování je stejný.

Více o principu Pro Silva hospodaření ZDE

Demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica nejdete ZDE

 

 

 

 

 

Co je agrolesnictví?

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.  

  Více o agrolesnictví ZDE

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá videa

mýšleli jste někdy, co všechno dokáží stromy a co se dá ze dřeva vyrobit?

   

Stromy nepotřebuji lidstvo! Lidstvo potřebuje stromy!

 

Hosporaření v pestré zemědělské krajině

 

Jak si povídají stromy?

Video s českým titulky najdete ZDE