OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: + 420 731 533 142 | a.erber@centrum.cz

Jak správně založit les?

1.jpg

 

Co byste měli vědět, než zahájíte zalesňovací práce ve vašem lese?

1. Jaké požadavky máte od vašeho lesa a co by měl podle vás plnit

Měl by být

  • pouze produkční
   • důraz na dosažení maximálního výnosu
   • důraz na dosažení minimálních nákladů
   • důraz na dosažení maximálního zisku
    • z krátkodobého hlediska
    • z dlouhodobého hlediska
   • důraz na dosažení nejvyšší možné produkce
  • mimoprodukční
   • důraz na přínos lesa, ve kterém nebude dbáno na ziskovost hospodaření a dřevní produkci, tzn. že majitel lesa akceptuje ztrátové hospodaření a je ochoten dotovat lesní hospodaření za účelem plnění jiných funkcí lesa, tzn. že takový les je zaměřen na funkci:
    • vodoochrannou
    • půdoochrannou
    • klimatickou
    • environmentální - ochrany přírody a biodiverzity
    • rekreační a zdravotně-hygienickou
    • naučnou a vzdělávací
    • kombinace těchto funkcí.
  • zkombinovaný - les by měl výváženě plnit produkční i mimoprodukční funkce lesa, a to znamená, že v takovém lese se dbá na:
    • plnění mimprodukčních požadavků v odpovídající kvalitě, která je informačně propagovaná
    • ekologické, sociální a ekonomické principy hospodaření - tzn, že neklesá biodiverzita, zlepšuje se kvalita půd či k tomu je nastavené hosp., dbá se na dobré mzdové a pracovní podmínky lesních pracovníků a ekonomika hospodaření je v této kombinaci nastavena tak, že je přinejhorším dosaženo kladné nuly. Na veškeré náklady investované do lesa si vydělá les sám a ještě vlastníkovi lesa zbyde. Pakliže dosahuje pravidelných zisků, měl by je ukládat na horší období v takové výši, jak je jeho hospodaření rizikové z hlediska:
     • poměru pěstovaných dřevin
     • intenzity těžeb
     • způsobu hospodaření a obnovy lesa
     • strategie řízení (zadávání pěstebních a těžebních prací, obchod se dřívím) - sociální aspekty hospodaření 

2. Budoucí podobu lesa a pěstební cíl - od toho je odvislá:

  • strategie založení lesa
   • kvalitativně - pěstování lesa s cílem dosažení co nejvyššího podílu nejcennějších sortimentů
   • kvantitativně - pěstování lesa k dosažení největší dřevní hmoty v co nejkratší době
   • kombinovaně - pěstování lesa ve snaze vypěstovat kvalitu a zároveň kvantitu
  • způsob obnovy
   • podle možností porostu (přirozeně, uměle, kombinovaně)
   • podle strategie majitele lesa
    • přes umělou obnovu (např. chybí dřeviny jako jedle, buk apod.)
    • přes přirozenou obnovu
     • cílových dřevin
     • sukcesní (přípravný les)
    • přes kombinovanou obnovu
  • způsob výchovy
   • výchovné zásahy
    • úrovňové
    • podúrovňové
    • kombinované
    • strukturované (ementálový způsob výchovy - s cílem diferencoat porost dle výšky a prostoru)
  • způsob hospodaření
   • pasečně (holosečný způsob hospodaření)
   • nepasečně (neholosečný způsob hospodaření)

                                                                                   Zdroj: Bayerische Staatsforsten

       3. Půdní a růstové podmíny stanoviště (najdete v lesní hospodářské osnově či plánu ZDE - doklikejte se na svůj les)

  • lesní typ - vysvětlení ZDE
  • soubor lesních typů - vysvětlení ZDE
  • přírodní lesní oblast - vysvětlení ZDE
  • lesní vegetační stupeň - vysvětlení ZDE a podrobněji ZDE
  • hospodářská soubor - vysvětlení ZDE

        4. legislativní vymezení

  • lesní zákon
  • zákon o repredukčním materiálů
   • Pravidla přenosu reprodukčního materiálu jsou stanovena v:

    • Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) zde
    • Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa zde (pdf) a zde
    • opatření obecné povahy, které se ruší přenos sadebního materiálu všech dřevin kromě smrku - více zde

 

 

5. Kolik sazenic vysázet na 1 ha podle druhu dřevin?

Celou vyhlášku č.139/2004 s příslušnou přílohou si můžete stáhnout ZDE

 

6. Kolik vysázet sazenic tzv. melioračních a zpevňovacích pod zákoná určující příloha č.2 vyhlášky 298/1998 k Lesnímu zákonu č. 295/1995 Sb.?

Celou vyhlášku s příslušnou přílohou si můžete stáhnout ZDE

 

7. Kde koupit sazenice lesních dřevin?

Nejbližšího prodejce sazenic lesních školek si můžete dohledat ZDE

  

Jak se sbírají semena lesních dřevin

 

Více o lesním semenářství a školkařství se dozvítev těchto článcích

    

Pro stáhnutí v pdf. kliněte ZDE                     Pro stáhnutí v pdf. kliněte ZDE

8. Jak správně zalesnit les?

stránka se připravuje

 

9. Jak les dobře vychovávat

stránka se připravuje

 

10. Jaké existují dotace pro les?

imagetools4.jpg

Preferující styly hospodaření

Co znamená přírodě blízké hospodaření na principu Pro Silva?

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů. Takovou těžbou se lesníci spíše snaží o individuální výchovu jednotlivých tzv. cílových stromů do jejich zralosti (tloušťková a sociální). Zároveň se tím snaží o druhovou, věkovou, výškovou, tloušťkovou diferenciaci a tím i prostorovou. Díky tomu lze na určité malé ploše najít více staré, vysoké a tlusté stromy. Pokud chybí dřeviny z původního druhové složení jako je buk a jedle, uměle se doplňí způsobem, že se vysoké stromy podsází.

Aby se změna projevila především z ekonomického hlediska, chce to určitý čas, kontinuální lesnický přístup a osvícený vlastníky lesa, kteří důvěřují svému lesnickému personálu. Lesní porosty se odvděčí vyšší ekologickou a statickou stabilitou. Pokud by se dosáhlo vyváženého stavu spárkatá zvěř s lesním ekosystémem, alespoň do doby, kdy se zvýší úživnost, která je přirozeným a doprovodným jevem tohoto hospodaření, tak se zefektivní rychlost obnovy lesních porostů i celkového hospodaření. Každý porostní typ a stav porostu si žádá trošku odlišný přístup, ačkoliv princip pěstování je stejný.

Více o principu Pro Silva hospodaření ZDE

Demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica nejdete ZDE

 

 

 

 

 

Co je agrolesnictví?

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.  

  Více o agrolesnictví ZDE

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá videa

mýšleli jste někdy, co všechno dokáží stromy a co se dá ze dřeva vyrobit?

   

Stromy nepotřebuji lidstvo! Lidstvo potřebuje stromy!

 

Hosporaření v pestré zemědělské krajině

 

Jak si povídají stromy?

Video s českým titulky najdete ZDE