OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: + 420 731 533 142 | a.erber@centrum.cz

O mně

Narodil jsem se 7.9.1985 ve Chvojenci. V rámci svého studia jsem nejdříve působil na Střední lesnické škole v Trutnově. Následně jsem vystudoval obor Lesní inženýrství na Fakultě lesnické a dřevařské v Praze. V rámci studia absolvoval program Erasmus v Německu, kde působil jeden semestr na Studientfakultät Forstwiessenschaft und Ressourcemanagement ve Freisigu spadající pod TUM. Během denního studia působil již od roku 2008 u Lesů ČR, s.p, kam po absolvování studia v roce 2011 nastoupil a působil na různých postech nebo absolvoval studijní stáž na MZe. V roce 2013 jsem nastoupil na pozici revírníka. Od roku 2011 až 2016 se aktivně zabýval problematikou "středního" lesa v rámci doktorandského studia na stejné fakultě. Aktivně působí v řadu lesnických institucí jako člen např. České lesnické společnosti, Pro Silva Bohemica nebo Českého spolku pro agrolesnictví. Výhradně se zabývá problematikou přírodě blízkého hospodaření v lesích a na zemědělské půdě. Přičemž jsou jedním ze zakládajících členů, kteří založili Český spolek pro agrolesnicví.

V rámci svých aktivit působí v regionální politice, kde působím jako člen výrobo pro životní prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje. Dále se zabývám lesnickou a zemědělskou politikou, politikou trvale udržitelné rozvoje venkova, osvětovou činností v oboru a analýzami. Nyní působí jako samostatný odborný lesní hospodář, poradce v oboru lesnictví, v rámci kterého se specializiji na přizpůsobení lesních porostů na klimatické změny. Od roku 2017 mimo jiné zastávám funkci lesního specialisty u FSC ČR

(Fairwood, z. s.).

    

Preferující styly hospodaření

Co znamená přírodě blízké hospodaření na principu Pro Silva?

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů. Takovou těžbou se lesníci spíše snaží o individuální výchovu jednotlivých tzv. cílových stromů do jejich zralosti (tloušťková a sociální). Zároveň se tím snaží o druhovou, věkovou, výškovou, tloušťkovou diferenciaci a tím i prostorovou. Díky tomu lze na určité malé ploše najít více staré, vysoké a tlusté stromy. Pokud chybí dřeviny z původního druhové složení jako je buk a jedle, uměle se doplňí způsobem, že se vysoké stromy podsází.

Aby se změna projevila především z ekonomického hlediska, chce to určitý čas, kontinuální lesnický přístup a osvícený vlastníky lesa, kteří důvěřují svému lesnickému personálu. Lesní porosty se odvděčí vyšší ekologickou a statickou stabilitou. Pokud by se dosáhlo vyváženého stavu spárkatá zvěř s lesním ekosystémem, alespoň do doby, kdy se zvýší úživnost, která je přirozeným a doprovodným jevem tohoto hospodaření, tak se zefektivní rychlost obnovy lesních porostů i celkového hospodaření. Každý porostní typ a stav porostu si žádá trošku odlišný přístup, ačkoliv princip pěstování je stejný.

Více o principu Pro Silva hospodaření ZDE

Demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica nejdete ZDE

 

 

 

 

 

Co je agrolesnictví?

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.  

  Více o agrolesnictví ZDE

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá videa

mýšleli jste někdy, co všechno dokáží stromy a co se dá ze dřeva vyrobit?

   

Stromy nepotřebuji lidstvo! Lidstvo potřebuje stromy!

 

Hosporaření v pestré zemědělské krajině

 

Jak si povídají stromy?

Video s českým titulky najdete ZDE