OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: + 420 731 533 142 | a.erber@centrum.cz

 

Poradenstvím pro vlastníky lesů a zemědělské půdy zaměřené na přizpůsobení lesů a agrární krajiny na globální změnu klimatu.

              

 

Služby pro vlasníky lesů

  • obchodem se dřevem

Revitalizace krajiny a zakládání polí v agrolesnických systémech

 

O tom, co jsou agrolesnické systémy, se můžete dozvědět ZDE

  

Informace o adaptaci lesů a zemědělské krajiny na klimatickou změnu

http://www.eforman.cz/modelovani/adaptace/#

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

http://www.klimatickazmena.cz/cs/adaptace/lesnictvi/

 

  

  

 

 

  

Návod pěstování lesa

Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta - MENDELU

 

Vybrané Lesnické průvodce - Certifikované metodiky určené k pěstování lesů si můžete stáhnout ZDE

       

 

       

 

     

Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VÚLHM

 

Jak správně plánovat pěstování a těžbu lesa - Hospodářská úprava strukturně bohatých lesů

Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta - MENDELU

 

Dotace na hospodaření v lesích najdete ZDE

V případě zájmu o dotace nebo o informace, jak máte hospodařit ve vašem lese, kontaktujte svého odborného lesního hospodáře (OLH), který je Vám přidělen. V případě přiděleného OLH vám lesníka platí stát jako poradenskou službu.

Jestliže nevíte, kdo Vám spravuje les, kontaktujte příslušný orgán státní správu lesů, který se nachází na obcí s rozšířenou působností. Na příslušném úřadě se obraťte na pracovníka, pod něhož spadá správa lesů.

  

Další informace pro vlastníky lesů a důležité odkazy    

LOS - Lesní ochranná služba

Hlavním posláním LOS je komplexní zabezpečování expertní a poradenské činnosti v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území Česka. Jako služba vlastníkům lesa je hrazena z rozpočtu MZe a je pro žadatele prováděna bezplatně. Více o této službě se můžete dozvědět ZDE

Letáky LOS si můžete stáhnout ZDE

           

Zdroj: VULHM

 

Přehled o aktuálním suchu v půdě - www.intersucho.cz

 

 

 Přehled o aktuálním meteorlogickým suchu - http://hamr.chmi.cz/

 

Kůrovcová kalamita

Situace v lesích se zanedbala a podcenila. Vědci roky predikovaný vývoj klimatu a rizika s tím spojená se bagatelizovaly. Myslelo se, klimatická změna je výplod ekologických vědců, že smrk tu bude na vždy a že není třeba měnit pasečné hospodaření v lesích na přírodě blízké (nepasečné) a šetrné hospodaření. Většinu lesních dělníků lesní správci a majitelé lesů "vyhnali z lesa" kvůli nízce vypláceným mzdám. Vlastníci lesů spíše hleděli na maximalizaci zisku, a proto si ani netvořily rezervy na přečkání horších  časů. Z tohoto důvodů se mnoho z nich ocitá v existenčních problémech. Vlastníkům lesů musí finančně pomoci stát. Vlastníci lesů se musí poučit z této kalamity a pěstovat les podle stanovištních podmínek a prostorově pestře. Je na vlastnících lesů, jakého si vyberou odborného lesního hospodáře a lesníka, který takové lesy dokáže vypěstovat a hospodařit v nich tak, aby lesy maximálně odolné, stabilní, produkční a plnily všechny funkce lesa.


Jak se bránit proti šíření kůrovců?

Nejučínější boj proti škodlivým činitelům je prevence. Ta tkví v přestavbách lesů (viz výše) a ve vyhledávání čerstvě napadených stromů a jejich včasné asanování a odvozu z lesa, aby se škůdci, nejčastěji kůrovci, nešířili do ostatních porostů a nenapadali další stromy.

Jak ale poznat čerstvě napadený smrk kůrovcem od zdravého? Jak postupovat s ochrannou lesa v případě napdadení stromů kůrovci? Více informací se dozvíte níže:

www.nekrmbrouka.cz

Přehled o stavu škůdců v lesích - www.kurovcoveinfo.cz/

 

 

Video pro vlastníky lesů malých výměr (do 50 ha). Ke shlédnutí ZDE  

 

Jak lze obnovit velkoplošné kalamitní holiny po kůrovcových těžbách? Své dlouhodobé zkušenosti přibližuje Daniel Pitek, farmář, lesník a agrolesník.

Foto příběh kalamitních holin, které se zalesnily přirozenou cestou díky náletu přípravných dřeviny, v tomto případě především břízou, pod kterou se následně opět přirozenou cestou dostávají další dřeviny (větrem, zpěvným ptactvem), které jsou již dřevinami cílovými - buk, klen, dub či smrk. Pro zpestření porostu a dosažení druhové, věkové, výškové a prostorové skladby se porosty přípravných dřevin často podsazují dřevinami, jako je jedle, buk, klen apod., které v mladém věku dokonce vyžadují zastínění. Porost se posléze výchovnými zásahy usměrňuje tak (ementálově), aby vytvářel bohatou vertikální a horizontální strukturu porostu. Tam, kde prořezání břízy bude intenzivnější, spodní porost poroste rychleji, vedle poroste pomaleji. Pomocí jemných zásahů pak upřednostňujeme požadované dřeviny. Z přípravného porost use tak stává porost výchovný, bez něhož bychom nedosáhly výškové diferenciace. Pod břízy či osiky se často dostávají a odrůstají dokonce duby, třešně, borovice a další dřeviny světlo více vyžadující. Jediným limitem tímto postupem je vliv býložravé zvěře. Jedná se o ryze ekonomické řešení obnovy kalamitních holin s vysokými ekologickými přínosy, protože opad listí z přípravných dřevin udržuje stabilnější mikroklima, zlepšuje živiny v půdě, vytahuje živiny a vodu z větších hloubek pro mělce kořeňující dřeviny.  Více o obnově kalamitních holin přes přípravné dřeviny najdete v článku ZDE

   

 

40 let po imisní kalamitě se České středohoří zelená. Bříza může zachránit i lesy po kůrovci


 

 

Rádce pro vlastníky lesů do 50 ha I. - V. od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

              

  

Zajímavé odkazy:

www.prosilvabohemica.cz

www.agrolesnictvi.cz

www.nasekrajina.cz

www.cesles.cz

www.ckolh.cz

www.vulhm.cz

www.uhul.cz

www.lesniskolky.cz

http://www.nizkyles.cz/