Strategie správy lesních majetků

  1. Specializovaná lesní správa s důrazem na adaptaci lesů na klimatickou změnu, využívání dynamických sil přírody vycházející z umění takového pěstování lesů a využívání potenciálu majetku s požadavky vlastníků lesů.
  2. Adaptační těžby za účelem zvýšení odolnosti a produkce lesních porostů a zvýšení úrodnosti lesních půd
  3. Zpracování analýzy majetku.
  4. Zpracování krátkodobé a dlouhodobé strategie hospodaření.
  5. Zajištění maximální výkupní ceny dřeva na trhu v daném regionu.
  6. Zajištění pěstebních prací v požadované kvalitě.
  7. Zpracování žádostí o dotace do lesního hospodářství.
  8. Zajištění informací pro vlastníky lesů o možnosti čerpání strojů a zařízení pro lepší správu lesa.
  9. Průběžné informace o stavu majetku, lesnických trendech a vývoji v lesnicko-dřevařském sektoru ve směru vědy a výzkum a o vývoji trhu se dřívím.
  10. Garance hospodaření na nejvyšší ekologických a ekonomických principech hospodaření.

 

Motto: „ Nejvyšší cíle každé podnikatelské činnosti musí vždy stát na ekologické a sociální stabilitě. Pouze ta zajišťuje trvalou udržitelnost prostředí, možnost rozvoje a ekonomickou prosperitu.“


Snímek obrazovky 2020-10-13 v 8.16.42.png

Nabídka správy lesů

Pokud jste vlastník lesa, nabízím Vám záchranou pomoc s přípravou lesů na sucho nebo jejich následnou obnovu. 

Budujeme společně lesy budoucnosti pro další generace a dřevostavby.

Nenechme naše lesy uschnout! Chraňme a pečujme o přírodní bohatství, které nám lesy dávají.

Informační leták (.pdf)

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.