Jak správně les obnovit a pečovat o něj?

 

Co byste měli vědět, než zahájíte zalesňovací práce ve vašem lese?

 

1. Jaké požadavky máte od vašeho lesa a co by měl podle vás plnit


Měl by být

 • pouze produkční
  • důraz na dosažení maximálního výnosu
  • důraz na dosažení minimálních nákladů
  • důraz na dosažení maximálního zisku
   • z krátkodobého hlediska
   • z dlouhodobého hlediska
  • důraz na dosažení nejvyšší možné produkce
 • mimoprodukční
  • důraz na přínos lesa, ve kterém nebude dbáno na ziskovost hospodaření a dřevní produkci, tzn. že majitel lesa akceptuje ztrátové hospodaření a je ochoten dotovat lesní hospodaření za účelem plnění jiných funkcí lesa, tzn. že takový les je zaměřen na funkci:
   • vodoochrannou
   • půdoochrannou
   • klimatickou
   • environmentální - ochrany přírody a biodiverzity
   • rekreační a zdravotně-hygienickou
   • naučnou a vzdělávací
   • kombinace těchto funkcí.
 • kombinovaný - les by měl výváženě plnit produkční i mimoprodukční funkce lesa, a to znamená, že v takovém lese se dbá na:
  • plnění mimprodukčních požadavků v odpovídající kvalitě, která je informačně propagovaná
  • ekologické, sociální a ekonomické principy hospodaření - tzn, že neklesá biodiverzita, zlepšuje se kvalita půd či k tomu je nastavené hosp., dbá se na dobré mzdové a pracovní podmínky lesních pracovníků a ekonomika hospodaření je v této kombinaci nastavena tak, že je přinejhorším dosaženo kladné nuly. Na veškeré náklady investované do lesa si vydělá les sám a ještě vlastníkovi lesa zbyde. Pakliže dosahuje pravidelných zisků, měl by je ukládat na horší období v takové výši, jak je jeho hospodaření rizikové z hlediska:
   • poměru pěstovaných dřevin
   • intenzity těžeb
   • způsobu hospodaření a obnovy lesa
   • strategie řízení (zadávání pěstebních a těžebních prací, obchod se dřívím) - sociální aspekty hospodaření 

 

2. Budoucí podobu lesa a pěstební cíl - od toho je odvislá:

 • strategie založení lesa
  • kvalitativně - pěstování lesa s cílem dosažení co nejvyššího podílu nejcennějších sortimentů
  • kvantitativně - pěstování lesa k dosažení největší dřevní hmoty v co nejkratší době
  • kombinovaně - pěstování lesa ve snaze vypěstovat kvalitu a zároveň kvantitu
 • způsob obnovy
  • podle možností porostu (přirozeně, uměle, kombinovaně)
  • podle strategie majitele lesa
   • přes umělou obnovu (např. chybí dřeviny jako jedle, buk apod.)
   • přes přirozenou obnovu
    • cílových dřevin
    • sukcesní (přípravný les)
   • přes kombinovanou obnovu
 • způsob výchovy
  • výchovné zásahy
   • úrovňové
   • podúrovňové
   • kombinované
   • strukturované (ementálový způsob výchovy - s cílem diferencoat porost dle výšky a prostoru)
 • způsob hospodaření
  • pasečně (holosečný způsob hospodaření)
  • nepasečně (neholosečný způsob hospodaření)

 

3. Půdní a růstové podmíny stanoviště (najdete v lesní hospodářské osnově či plánu - doklikejte se na svůj les)

 

4. legislativní vymezení

 • lesní zákon
 • zákon o repredukčním materiálů
  • Pravidla přenosu reprodukčního materiálu jsou stanovena v:
   • Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 
   • Vyhláška č. 456/2021, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa zde (pdf) a zde
   • Opatření obecné povahy, které se ruší přenos sadebního materiálu všech dřevin kromě smrku - více zde

 

5. Kolik sazenic vysázet na 1 ha podle druhu dřevin?

Celou vyhlášku č.456/2021 Sb.

 

6. Kolik vysázet sazenic tzv. melioračních a zpevňovacích?

Pod zákonou určující přílohu č.2 vyhlášky 298/1998 k Lesnímu zákonu č. 295/1995 Sb. si můžete stáhnout.

 

7. Kde koupit sazenice lesních dřevin?

Nejbližšího prodejce sazenic lesních školek si můžete dohledat v adresáři lesních školek.

 

8. Jak les právně zalesnit/obnovit?

 

9. Jak se o les dobře starat, vychovávat a co je potřeba vědět?

 

10. Jaké existují dotace pro les?

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

 Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnických systémů

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.