Čím se zabývám

 imagetools0.jpg

Zabývám se správou lesů a poradenstvím pro vlastníky lesů a zemědělské půdy se zaměřením na přizpůsobení lesů a agrární krajiny na globální změnu klimatu.

Konkrétně se jedná o:

 • správu lesních majetků
 • lesnické poradenství
 • obchod se dřevem
 • projektování agrolesnických systémů v zemědělské krajině
 • projektování environmentálních projektů
 • poradenství v lesnicko-dřevařském sektoru a v agrolesnictví
 • osvětou laické a odborné veřejnosti v rámci přednášek, besed a osobních konzultací o:
  • adaptačních opatřeních na klimatickou změnu v lesích a v zemědělské krajině,
  • přírodě blízkého hospodaření v lesích a v zemědělské krajině,
  • dřevu jako obnovitelné a ekologické surovině,
  • výškových dřevostavbách: "Kdo staví dřevostavby, chrání naše klima".

Dále se zabývám

 • Poradenstvím v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru.

  Propagací:

  • přírodě bližšího (ekologického) hospodaření v lesích, hospodaření ve tvaru lesa nízkého a středního, adaptací nejen borových lesů na sucho
  • lesnictví a lesnicko-dřevařského sektoru jako takového,
  • dřeva jako nejekologičtější a trvale obnovitelné suroviny - s cílem, aby se dřevo stalo strategickou surovinu pro ČR,
  • vícepodlažních bytových a veřejných dřevostaveb,
  • agrolesnictví.

  Řešením:

 • Jsem předseda Komise pro adaptaci na klimatickou změnu a ŽP města Pardubice, člen Výboru pro životního prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje a Kůrovcového kalamitním štábu Pardubického kraje.

   

  Nabídka dřevěných CARPORTŮ

  Spojil jsem dvě české společnosti: SWONIA a.s. a NEMA, spol. s.r.o. a společně nabízíme výstavbu či jen instalaci dřevěných carportů - kombinace fotovoltaiky na dřevěných konstrukcí z průmyslového dřeva, které můžou složit jako přístřešky pro auta na parkovištíchu městských sídlišť, u nákupních domů a center, u škol, u benzínek, u nádražích a letišť atd.

  Dřevěné carporty budou nejen vyrábět el. energii např. pro domácnosti nebo obchodní domy, nemocnice s velkou potřebou energiie apod., ale budou i umět:
  • nabíjet auta či mobili a jinou elektroniku,
  • zadržovat vodu pro následné zalévání zeleně v okolí,
  • chránit auta či tvořit jim stín,
  • zlepšovat klima na jinak rozpálených parkovištích

  Cena je individuální podle zadání investora a jeho požadavků.

  0615695.jpeg
  Dřevěné carporty můžou sloužit jako ochranné stání pro nákladní či zemědělskou techniku. Vlastně se dají umístit všude tam, kde parkují auta či čekají lidé, protože kostrukci v kombinaci s fotovoltaikou lze uzpůsobit i pro vlaková a autobusová nádraží. Díky spojení fotovoltaiky a dřeva snižujeme uhlíkovu stopu staveb, stejně tak export surového dřeva, a naopak využíváme obnovitelnou a nejvíce eklogickou surovinu - dřevo, kterému tímto dáváme tu nejvyšší přdanou hodnotu. A to vše činíme v kombinaci s chytrým a inovativním řešením za požití nejnovějších technologií.
   
  V případě zájmu o dřevěný carpot mne kontaktujte nebo oslovite zmíněné firmy.
  O dřevěném carportu již psaly i Hospodářské noviny. Článek ZDE

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.