Čím se zabývám

Zabývám se správou lesů a poradenstvím pro vlastníky lesů a zemědělské půdy se zaměřením na přizpůsobení lesů a agrární krajiny na globální změnu klimatu.

Konkrétně se jedná o:

 • správu lesních majetků
 • lesnické poradenství
 • obchod se dřevem
 • projektování agrolesnických systémů v zemědělské krajině
 • projektování environmentálních projektů
 • poradenství v lesnicko-dřevařském sektoru a v agrolesnictví
 • osvětou laické a odborné veřejnosti v rámci přednášek, besed a osobních konzultací o:
  • adaptačních opatřeních na klimatickou změnu v lesích a v zemědělské krajině,
  • přírodě blízkého hospodaření v lesích a v zemědělské krajině,
  • dřevu jako obnovitelné a ekologické surovině,
  • výškových dřevostavbách: "Kdo staví dřevostavby, chrání naše klima".

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.