Dosavadní aktivita

Aktuálně spravuji lesní majetky soukromým vlastníkům lesů a jedné obci, kde zároveň vykonávám funkci odborného lesního hospodáře. Výměra spravovaných lesů činí necelých 100 ha lesa. Mimo to aktivně působím v řadě lesnických institucí jako člen např. České lesnické společnosti, Pro Silva Bohemica nebo Českého spolku pro agrolesnictví. Přičemž jsem jedním ze zakládajících členů, kteří založili Český spolek pro agrolesnictví (www.agrolesnictvi.cz). Výhradně se zabývá poradenstvím pro vlastníky lesů a zemědělské půdy, kteří své majetky chtějí zvelebit, připravit na klimatickou změnu a spravovat je maximálně efektivně s ohledem na ekologické i sociální aspekty. U lesních majetků zavádím či propaguji přírodě bližší způsob hospodaření na principu Pro Silva (www.prosilvabohemica.cz). V zemědělství se snažím o revitalizaci krajiny ekostabilizačními prvky se souhlasem vlastníků půdy. Vedle toho propaguji agrolesnický systémy jako jeden z nástrojů pro zmírnění a adaptaci krajiny na klimatickou změnu, který může být zároveň ekonomicky zajímavý pro zemědělce.

Aktivně se zapojuji do řešení negativních dopadů klimatických změn na domácí lesnicko-dřevařský sektor, zemědělství a venkov. Spolupořádám semináře a besedy ve spolupráci se špičkovými odborníky a politiky, kteří mají zájem pružně reagovat na klimatickou změnu a vývoj lesnicko-dřevařské krize. Účastním se řady jednání k problematice lesnicko-dřevařské krize na různých úrovních. V Pardubickém kraji jsem byl přizván hejtmanem Martinem Netolickým do Kůrovcového kalamitního štábu Pardubického kraje. Často řeším otázky škod zvěří v krajině a špatnou úživnost honiteb, která je s tím spojená. Také se snažím, aby tuzemští zpracovatelé dříví využívali více české dřevo z našich lesů. Tím je spojená má další aktivita v rámci propagace vyššího využití dřeva v průmyslu a ve stavebnictví (o tom více ZDE). Patřičně se snažím o osvětu lesnictví, zemědělství a vůbec krajiny jako celku na principech trvalého udržitelného hospodaření (o tom více ZDE). Nyní působí jako samostatný odborný lesní hospodář, akreditoavný poradce MZe v oboru lesnictví, lesní pedagog a nezávislý lesník a agrolesník.

Ukázka adaptovaných borových porostů na extrémní klima z bývalého revíru Plchůvky, které jsem obhospodařoval v principu Pro Silva (http://www.prosilva.org/) v období 2013 až 2016. Na revíru bylo mojí hospodářskou strategií připravit lesní porosty, které byly ve velmi špatné stavu - plošně usychaly, na klimatickou změnu. Proto jsem u řady z nich přistoupil k adaptačním a mitigačním opatřením. Ty tkví v urychlených přestavbách a přeměnách smrkových a borových porostů.

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.