Dřevostavby aneb dřevo jako materiál budoucnosti

Dřevo je nejekologičtější a trvale udržitelný surovina. Človek je předurčen ji využívat v nemalé míře, aby se přiblížil uhlíkové neutralitě, dospěl k rovnováze s plaentou a žil v symbiéze s dalšími druhy fauny a flóry.

Výrobky ze dřeva, vedle jejich dlaších benefitů pro člověka, totiž fixují CO2, čímž se stávají i účinnou zbrní proti globálnímu oteplování a nástrojem k trvale udržitelné a globálně vyrovnané ekonomice.

Pokud chceme využívat dřevo ve velkém množství, musí se v lesích hospodařit šetrně a citlivě k životnímu prostředí.

Pokud chceme zabránit nedozírným škodám na českém dřevě, musí lesnicko-dřevařský sektoru projít razantní změnou! 

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zastřeší ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru zpracování surovinové politiky dřeva České republiky. Dohodla se na tom se zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu. Napomůže tak splnění úkolu vycházejícího z Programového prohlášení vlády.
„Odvětví dřevozpracujícího průmyslu, celulózy a papíru jsou největšími odběrateli dřevní hmoty. Vytvářejí pro navazující odvětví zpracovatelského průmyslu včetně stavebnictví vstupní materiály, polotovary a výrobky pro další zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje konkurenceschopnost průmyslu na bázi dřeva nejen v rámci operačních programů a v oblasti výzkumu a vývoje, ale také v oblasti legislativní, jako je například revize norem stanovujících podmínky pro požární bezpečnost staveb, které v současné době omezují vyšší využití dřeva ve stavebnictví. Proto jsme velice uvítali a plně podporujeme iniciativu špičkové instituce, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, která se bude podílet na zpracování surovinové politiky dřeva ČR ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru. Věříme, že tato surovinová politika dřeva vytvoří podmínky pro zvyšování přidané hodnoty českého dřeva a jeho efektivnějšího využití,“ uvádí Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu. 

V Poslanecké sněmovně se 14.11. 2019 uskutečnil seminář „Dřevo – surovina českého průmyslu aneb současný trend, potenciál a možnosti využívání dřeva v České republice a ve světě,“  kterou jsem inicioval. Celý program semináře.

Seminář byl pořádán za účelem obeznámení o multifunkčnosti využití dřeva. „Pokud řešíme krizi lesnického sektoru a zároveň vyšší využití dřeva společností, musíme přirozeně řešit i dřevařský sektor. Oba sektory jsou úzce provázené a jeden bez druhého nemůžou dobře fungovat“ zdůrazňuje iniciátor semináře a lesnický expert Aleš Erber.

Video záznam - první část a druhá část záznamu.

Tisková zpráva

Mediální výstup - článek z lesnické práce.

Dřevostavby aneb dřevo je materiál budoucnosti

Dřevo se stává fenoménem progresivní architektury, která je ekologická, úsporná na energie, rychlá co do výstavby a bezpečnejší než betonové stavby...

Zajímavé články o dřevostavbách

Dřevěné mrakodrapy jsou umělecká díla. Projektování vícepatrových dřevostaveb bude od příštího roku jednodušší

Hospodářské noviny (2024)

Aleš Erber: Rok 2024 bude pro dřevostavby zlomovým (2024)

Konstrukční systémy vícepodlažních budov (Stavebnictví 2023)

Nové poznatky v oblasti požární bezpečnosti vícepodlažních budov

Stavebnictví (2019)

Problematika požární bezpečnost vícepodlažních staveb

Stavebnictví (2019)

Nedostatek dřeva je hrozbou i výzvou   

Rozhovor pro časopis DŘEVO&stavby (2/2020)

Nejžhavější novinkou v udržitelném stavění je dřevo (článek je v angličtině)

Článek, který Vám doporučuji přečíst

VOX 1/2020

MASSLAM prošel extrémní požární zkouškou v Austrálii jako první (článek je v angličtině)

Slepené dřevo odolnější než ocel ... Dřevo bylo vystaveno ohni 2 hod s žárem přes 1 000 °C. Trámy neshořely a nezbortily se, přestože nesly očekávané zatížení komerční budovy. V lepeném a v různě poskládem dřevěném trámu ve vztahu postavení letokruhů byly využity i listnaté dřeviny. To je budoucnost stavitelství. Dřevo v krátké budoucnosti musí nahradit do velké míry beton, ocel a plasty, jinak klimatickou změnu nezastavíme. Jak toho dosáhnout? Řešením je zavedení uhlíkové daně. Rázem by byl všechen materiál z neobnovitelných suruvin, který přispívá k oteplování, dražší.Druhově pestré lesy s vyšším zastoupením listnáčů mají vyšší potenciál, než si dnes myslíme.Husté výsadby smrku jako přípravné dřeviny na kalamitních holinách je cestou do pekel. 

Ash.com.au 3/2020

Vše, co potřebujete vědět o dřevu

Nábytkářský informační systém

Jaké vady může mít stavební řezivo vlivem růstu dřeva a sesychání?

ESTAV.cz 

Jak vybírat stavební řezivo? Vliv druhu dřeva a letokruhů na pevnost

ESTAV.cz

Jak poznat poškozené stavební dříví, jak se projevuje dřevokazný hmyz a houby

ESTAV.cz

Jaké jsou druhy stavebního řeziva a jaké parametry musí dřevo na stavbu splňovat?

ESTAV.cz

Nejzdravější dům pro lidské zdraví je podle odborných studií ten dřevěný

DŘEVO&stavby.cz 8/2020

Hotel jen ze dřeva - Hotel MalisGarten, Zell am Ziller | Austria (článek je v angličtině)

Vídeň postaví tisíc obecních bytů ve dřevostavbách

Ekolist.cz 7/2021

Viděli jste, jak vypadá dřevo pod mikroskopem?

Mikroskopický atlas dřevin

Ve Švédsku vyrostl nejvyšší větrník na světě ze dřeva. Má přes 100 metrů, vyrábí elektřinu i zadržuje uhlík

Hospodářské noviny

Zajímavá videa o dřevostavbách

   

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.