Aleš Erber

nezávislý lesní poradce a správce lesních majetků

Licencovaný odborný lesní hospodář a akreditovaný lesnický poradce MZe. 

Správce menších i větší lesních majetků či zajišťuji dohled na správné obhospodařování lesů na výměře větší jak 2 tis. ha lesa.

Akademický pracovník Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Pracovník Správy Železnic, kde pracuji na zpracování speciálního managementu zeleně podél železniční dopravní sítě.

Moderátor Východočeské televize V1 pořadu "Blíže k přírodě", jehož vznik jsem inicioval.

Živnostník rok 2020 Pardubického kraje.

Mimo jiné:

Předseda Komise pro adaptaci na klimatickou změnu a ŽP města Pardubice, člen Výboru pro životního prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje a Kůrovcového kalamitním štábu Pardubického kraje.

Obhospodařuji lesy odpovědným a přírodě bližším způsobem na principu "Pro Silva", který převyšuje zaběhlé standardy, se zaměřením na adaptaci lesních porostů a zemědělské krajiny a zajišťuji revitalizaci zemědělské krajiny s cílem adaptace na klimatickou změnu.

Projektuji zalesňovací plány a strategii hospospodaření pro vlastníky půdy a zemědělské subjekty v agrolesnických systémech. 

Zabývám se poradenství v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru. Propagací přírodě blízkého hospodaření v lesích, dřeva jako nejekologičtější a trvale obnovitelné suroviny a dřevostaveb. Mým cílem je, aby se dřevo stalo strategickou surovinu pro ČR.

Zachraňme lesy Aleš Erber

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.