Aleš Erber

nezávislý lesní poradce a správce lesních majetků

Licencovaný odborný lesní hospodář a akreditovaný lesnický poradce MZe. 

Správce menších i větší lesních majetků či zajišťuji dohled na správné obhospodařování lesů na výměře větší jak 1,4 tis. ha lesa pro více jak 34 vlastníků lesů.

Spolupracuji například s Českým fondem lesů, který je společným ojedinělým projektem manažerů Českého fondu půdy a investiční společnosti Conseq více o fondu ZDE

Odborný vědecký pracovník Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Moderátor Východočeské televize V1 pořadu "Blíže k přírodě", jehož vznik jsem inicioval.

Živnostník rok 2020 Pardubického kraje

Obhospodařuji lesy odpovědným a přírodě bližším způsobem na principu "Pro Silva", který převyšuje zaběhlé standardy, se zaměřením na adaptaci lesních porostů na klimatickou změnu.

Pro vlastníky zemědělské půdy zajišťuji projektování agrolesnických systémů.

Zachraňme lesy Aleš Erber

 

Mimo jiné se zabývám:

Poradenstvím v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru.

Propagací:

  • přírodě bližšího (ekologického) hospodaření v lesích, hospodaření ve tvaru lesa nízkého a středního, adaptací nejen borových lesů na sucho
  • lesnictví a lesnicko-dřevařského sektoru jako takového,
  • dřeva jako nejekologičtější a trvale obnovitelné suroviny - s cílem, aby se dřevo stalo strategickou surovinu pro ČR,
  • vícepodlažních bytových a veřejných dřevostaveb,
  • agrolesnictví.

Řešením:

Jsem předseda Komise pro adaptaci na klimatickou změnu a ŽP města Pardubice, člen Výboru pro životního prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje a Kůrovcového kalamitním štábu Pardubického kraje.

 

Nabídka dřevěných CARPORTŮ

Spojil jsem dvě české společnosti: SWONIA a.s. a NEMA Construction s.r.o. a společně nabízíme výstavbu či jen instalaci dřevěných carportů - kombinace fotovoltaiky na dřevěných konstrukcí z průmyslového dřeva, které můžou složit jako přístřešky pro auta na parkovištíchu městských sídlišť, u nákupních domů a center, u škol, u benzínek, u nádražích a letišť atd.

Dřevěné carporty budou nejen vyrábět el. energii např. pro domácnosti nebo obchodní domy, nemocnice s velkou potřebou energie apod., ale budou i umět:
  • nabíjet osobní auta, autobusy i nákladní auta
  • zadržovat vodu pro následné zalévání zeleně v okolí,
  • chránit auta či tvořit jim stín,
  • zlepšovat klima na jinak rozpálených parkovištích

Cena je individuální podle zadání investora a jeho požadavků.

0615695.jpeg
Dřevěné carporty můžou sloužit jako ochranné stání pro nákladní či zemědělskou techniku. Vlastně se dají umístit všude tam, kde parkují auta či čekají lidé, protože kostrukci v kombinaci s fotovoltaikou lze uzpůsobit i pro vlaková a autobusová nádraží. Díky spojení fotovoltaiky a dřeva snižujeme uhlíkovu stopu staveb, stejně tak export surového dřeva, a naopak využíváme obnovitelnou a nejvíce eklogickou surovinu - dřevo, kterému tímto dáváme tu nejvyšší přdanou hodnotu. A to vše činíme v kombinaci s chytrým a inovativním řešením za požití nejnovějších technologií.
 
V případě zájmu o dřevěný carpot mne kontaktujte nebo oslovite zmíněné firmy.
O dřevěném carportu již psaly i Hospodářské noviny. Článek ZDE

Nejnovější rozhovory v médiích

Více dřeva, méně betonu. Surovinová politika pro dřevo podpoří domácí zpracování dřeva, více se bude využívat ve stavebnictví

Tisková zpráva MZE ČR, MPO ČR, MŽP a LČR

Dřevo může být odolnější než beton

Týdeník Echo

Rok 2024 bude pro dřevosatvby zlomovým

Dřevo&stavby

Zabezpečme stromy podél silnic a železnic. Stát ušetří miliardy, tvrdí expert na lesy a krajinu Aleš Erber

Ekolist.cz

Je potřeba počítát s tím, že lesní požáry nám v Evropě zničí víc lesů než kůrovec, říká lesník Aleš Erber

Ekolist.cz

Hrozba lesních požárů v Česku dál poroste. Nejrizikovější oblastí je jížní Morava, upozorňuje expert

Radiožurnál

Dřevostavby jsou dnes v Evropě běžné, u nás se prosazují pomalu. Dřevo vyvážíme zbytečně levně.

Tvize

Kůrovec je chytrý jako včela. Kácet musíme zelené stromy, říkají lesníci 

Idnes.cz

Dřevo je surovina budoucnosti. Nahraďme ho všude tam, kde to půjde.

Pojistný obzor

Starý kostel jako vzor udržitelnosti

Týdeník Hrot

Nejzajímavější rozhovory

Lesníka poznáte podle toho, že ho bolí za krkem, usmívá se Aleš Erber. Proč kontroluje les podle korun stromů? 

Host Lucie Výborné - Český rozhlas Rádiožurnál

Smrky pěstujeme jako kukuřici, s oteplováním podléhají kůrovci i požáru , říká lesník

Aktualne.cz

Požár v Českém Švýcarsku bude ten největší za dlouhá staletí, říká lesník

Echo24

Přírodě může každý z nás pomoci větší spotřebou regionálních produktů

Hospodářské noviny 

Nedostatek dřeva je hrozbou i výzvou

Časopis DŘEVO&stavby 2/2020

Další ROZHOVORY

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.