Jak nejlépe obnovit les po kalamitě

Foto příběh kalamitních holin, které se zalesnily přirozenou cestou díky náletu přípravných dřeviny, v tomto případě především břízou. Pod ní se následně opět dostávají přirozenou cestou další dřeviny (větrem, zpěvným ptactvem), které jsou již dřevinami cílovými - buk, klen, dub či smrk. Pro zpestření porostu a dosažení druhové, věkové, výškové a prostorové skladby se porosty přípravných dřevin často podsazují dřevinami, jako je jedle, buk, klen apod., jež v mladém věku dokonce vyžadují zastínění.

Porost se posléze výchovnými zásahy usměrňuje tak (ementálově), aby vytvářel bohatou vertikální a horizontální strukturu porostu. Tam, kde prořezání přípravných dřevin bude intenzivnější, spodní porost poroste rychleji, vedle poroste pomaleji. Pomocí jemných zásahů pak upřednostňujeme požadované dřeviny. Z přípravného porostu se tak stává porost výchovný, bez něhož bychom nedosáhli výškové diferenciace. Pod břízy či osiky se často dostávají a odrůstají dokonce duby, třešně, borovice a další dřeviny světlo více vyžadující. Jediným limitem tohoto postupu je negativní vliv býložravé zvěře. Jedná se o ryze ekonomické řešení obnovy kalamitních holin s vysokými ekologickými přínosy. Přípravné dřeviny rychle obsazují vykácenou plochu, tím vytvářejí stabilnější mikroklima, opad listí z přípravných dřevin zlepšuje živiny v půdě, hluboko rostlé kořeny vytahují živiny a vodu z větších hloubek pro mělce kořeňující dřeviny, jako je např. smrk.  

Více o obnově kalamitních holin přes přípravné dřeviny.

Jak lze obnovit velkoplošné kalamitní holiny po kůrovcových těžbách?

Své dlouhodobé zkušenosti přibližuje Daniel Pitek, farmář, lesník a agrolesník.

Více se o této problematice můžete dozvědět ze sborníku z akce Pro Silva Bohemica, která se konala 12.5. 2017 na Lesní správě Město Albrechtice, Lesy ČR, s.p. na téma "Přípravné a pomocné dřeviny – šance pro obnovu lesů po kalamitách". 

40 let po imisní kalamitě se České středohoří zelená. Bříza může zachránit i lesy po kůrovci

 

 

Pohled na břízu a další sukcesní dřeviny lesníkami za první republiky

 

Pro zájemce obnovy kalamitních holin přes přípravné dřeviny doporučuji tuto publikaci

 

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.