TV POŘAD

"BLÍŽE K PŘÍRODĚ"

Pořad "Blíže k přírodě" na Východočeské televizi V1 je realizoce jednoho z několik dlouholetých projektů, který jsem si vytyčil. Na začátku byla vize, jež zrále několik let, aby se stala skutečností při jedno náhodném setkání s jedním z vlastníků televize - Milošem Bartoněm.

Pořad Blíže k přírodě se dotýká nejcennější přírody východních Čech, aktuálních problémů, které jsou spojené se správnou péčí o krajinu či jejích ochrannou, jako jsou dopady klimatické změny na hospodaření krajiny, řešení potrvavinářské soběstačnosti, vandalismu v lesích nebo porušování předmětu ochany přírody. Jedním z cílů seriálu je i odkrávání témat a souvoslostí, které stojí často mimo hlavní mediální zájem přiblížit každodenní práci těch, jejichž kancelář je naše příroda na venkově, nebo přiblížit názory těch, co ji ovlivňují.

 

TV seriál Blíže k přírodě

1. Díl: Královehradecké lesy s ředitelem Milanem Zerzánem - www.mestske-lesy.cz

2. Díl: Krkonošský národní park s ředitelem Robinem Böhnischem - www.krnap.cz

3. Díl: Rybniční hospodářství s majitelem Rybničního hospodářství Adolfem Vondrkou - www.rybnicnihospodarstvi.cz

4. Díl: Tradiční farmaření s majitelem farmy Davidem Novákem - www.statekuhersko.cz

5. Díl: Dřevo jako jediná obnovitelná surovina s ředitelem Matrix Wood Martinem Mandysem - wood.matrix-as.cz

6. Díl: Myslivost a prodej zvěřiny s majitelem Farmy Třebešov Liborem Burianem - www.farmatrebesov.cz

7. Díl: Pardubický kraj s hejtmanem Martinem Netolickým - www.pardubickykraj.cz

8. Díl: Les budoucnbosti s předsedou Pro Silva Bohemica Milanem Hronem - www.prosilvabohemica.cz

9. Díly: Vlci v přírodě s farmářkou Evou Hrubou a Petrem Kafkou z Agentury ochrany přírody a krajiny CHKO Broumovsko - www.broumovsko.nature.cz

10. Díl: Královehradecký kraj s hejtmanem Martinem Červíčkem - www.khk.cz

 

Představení pořadu "Blíže k přírodě" a webu Příroda TV

S moderátorem a Tomášem Kulhánkem jsem hovořil o novém webu portálu Příroda TV (www.prirodatv.cz) a představil mu také pořad Blíže k přírodě, který moderuji. V rozhovoru mimo jiné debatujeme o tom, jak by se měly změnit lesy v souvislosti s klimatickou změnou. Zároveň vysvětluji, proč je třeba šetrně těžit stromy v lesích, využívat dřevo jako strategickou, ekologickou a trvale obnovitelnou surovinu a proč je důležité pro společnost a naši krajinu stavět domy ze dřeva.

 

   

1.D íl: Královehradecké lesy s ředitelem Městských lesů HK Milanem Zerzánem

Srdce zelených hvozdů pulzující hned vedle krajského města Hradce králové. Pojďte se podívat do lesů, které tvoří plíce města Hradce králové, do ráje cyklistů a volnočasových aktivit.

Tyto lesy spracuje společnost Městské lesy Hradec králové, a.s. a jejich ředitele, Milana Zerzána jsem si pozval jako prvního hosta pořadu Blíže k přírodě, aby divákům prozradil jaké všechny funkce lesů tvoří jím spravované lesy.

2. Díl: Krkonošský národní park s ředitelem Robinem Böhnischem

Krkonoše jsou naše nejvyšší hory a navštívit je stojí za každého počasí. Do zdejších hor si jezdíme relaxovat, načerpat nové síly, za čerstvým vzduchem, ale hlavně za pěknou přírodou. Přírodu je ovšem třeba chránit, a proto existují pravidla, která nám říkají, jak se v horách máme chovat.

Nejen o tom jsem si povídal s Robinem Böhnischem, ředitelem Správy Krkonošského národního parku.

3. Díl: Rybniční hospodářství s majitelem Rybničního hospodářství Adolfem Vondrkou

Historický rod Perštejnů je spojen s Pardubickem. Ačkoliv zde nepůsobil rod století, zanechal tu výraznou stopu. Vedle zámku a historického centra města Pardubic zde rod nechal postavit mnoho budov, desítky rybníků, které existují ještě dnes a jsou, jako v tehdejší době, napájeny sítí kanálů. Chov ryb tu má velkou tradici. Ačkliv mnozí znás si spojují rybnikářství s jižními Čechami, základy rybnikářství a chovu ryb dal rod Perštejnů spjat s Pardubickem. Jejich období je spojováno se základ rybnikářství v Čechách i v  Evropě. Perštejnsmý kapr je regionální potravinou.

Ve třetím dílem pořadu Blíže k přírodě jsem so povídal majitelem formy Rybniční hospodářství Adolfem Vondrkou.

4. Díl: Tradiční farmaření na Statku Uhersko s majitelem farmy Davidem Novákem

Ve čtvrtém díle pořadu Blíže k přírodě jsem navštívil Statek Uhersko, který se nachází na Pardubicku, kde farmaří David Novák. S ním jsem vedle rozhovor o historii rodu, o trvalém obhopodařování zemdělské půdy a samozřejmě také o kvalitních potravinách.

5. Díl: Dřevo jako jediná obnovitelná surovina s ředitelem Matrix WOOD Martinem Mandysem

Říká se, že dřevo je ekologická surovina jen tehdy, když se záskává z regionálních lesů. Tedy, když se stromy pokácí a odvezou na nedalekou pilu. A takotou pilu, která zpracovává  místní kmeny a vyrání z nich výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jsme sezastavili. Navštívili jsme totiž pilu Matrix WODD, která se nachází nedaleko Rychnova nad Kněžnou, kde jsme se o bavili o udržitelných lesích dávající dřevo pro pily, která je trvale obnovitelnou surovinou. Tu mnozí odborníci považují za surovinu budoucnosti. Díky svým přednostem a nesporným výhodám ji mnozí odborníci předpovídají skvělou budoucnot, jelikož ze dřeva se už dnes staví rodinné i vícepodlažní budovy. Do několika let se budou budovy stavět převážně ze dřeva. O tom všem jsem se povídal s ředitelem firmy, Martinem Mandysem.

6. Díl: Myslivost a prodej zvěřiny s majitelem Farmy Třebešov Liborem Burianem

Kanec se šípkovou nebo se zelím? To je známe dilema z filmu Slavnosti sněženek. Tankrát se ještě nimrodi, jak se myslivcům říká, domluvili na tom jediném kanci v revíru, jak ho snědí. Dnes je ale jiná doba. Zvěř je v naších lesích a v zemědělské krajině přemnožená a myslivci ani kolikrát neví,  kam zvěřinu udat. A proto ji pdorávají do výkupů. V Šestém díle se na jeden takový výkup podíváme. Farma Třebešov se specializuje na výkup, zpracování a prodej zvěřiny. A více už se dozvíte z rozhovoru s majitelem Liborem Burianem.

7. Díl: Pardubický kraj s hejtmanem Martinem Netolickým

Na Dolní Moravě na hranici Národní přírodní rezervace Králický Sněžník jsem se potkal s hejtmanem Pardubického kraje, se kterým jsem debatoval v krásném prostředí nejvyšších hor tohoto kraje a v altánu s krbem postaveným pro rekreační účely státním podnikem Lesy České republiky. S panem hejtmanem jsme rozebírali různé témata týkající se ochrany přírody, lesnictví, zemědělství a politiky.

8. Díl: Les budoucnbosti s předsedou Pro Silva Bohemica Milanem Hronem

Jeden smrk jako druhý - stejně vysoký, stejně starý. pěkně v řadách, hustě vedle sebe. Tak lze označit typyckou smrkovou monokulturu, která je hezká oku návětěvníka lesa. Vypadá totož jako upravená zrahrádka. Jenže takový les je málo odlný proto suchu či větru. Jekmile se v něm obejví třeba lýkožrout smrkový zvaný kůrovec, les má velký problém. Les budoucnosti ale vypadá zcela jinak. Jak? O tom jsem si povídal s uznávaným lesníkem Milanem Hronem, která je předsedou sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa Pro Silva Bohemica, která prosazuje přírodě blízké hospodaření v lesích.

9. Díl: Vlci v přírodě s farmářkou Evou Hrubou a Petrem Kafkou z Agentury ochrany přírody a krajiny CHKO Broumovsko

Všichni asi známe pohádku O Červené karkulce, kde jednou z halvních postav je i vlk. V devátém dílu pořadu Blíže k přírodě bude tato šelma, která se vrátila do naši krajiny po 250 letech, hrát hlavní roli. Ve Zdňově který leží v Chráněné krajiné oblasti Broumovsko na samé hranici s Polskem a kde je jádrová oblast výskytu vlka, ale intenzivního chovu ovcí jsem se zastavil na debatě nad problematikou chovu ovcí s výskytem vlka s farmářskou Evou Hrubou a kolegou ze Správy CHKO Broumovsko, Petrem kafkou. 

10. Díl: Královehradecký kraj s hejtmanem Martinem Červíčkem

Poslední díl seriálu Blíže k přírodě vznikl v areálu zemdělské spoelčnosti Mžany, kde jsem se potkal s hejtmanem Královehradeckého kraje, Martinem Červíčkem. Tématem bylo zemědělství, potravinová bezpečnost , udržitelná krajina a ochrana přírody.

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

 Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnických systémů

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.