TV pořad "Blíže k přírodě"

Pořad "Blíže k přírodě" na Východočeské televizi V1 je realizace jednoho z několik dlouhodobých projektů, které jsem si vytičil. Na začátku byla vize, jež zrála několik let, aby se stala skutečnosti při jednom náhodném setkání s vlastníkem televize - Milošem Bartoněm.

Pořad Blíže k přírodě se dotýký nejcennější přírody východních Čech, aktuálních problémů, které jsou spojené se správou a péčí o krajinu či naopak její ochrannou, jako jsou dopady klimatické změny na na hospodáře krajiny, řešení potravinářské soběstačnosti, vandalismus v lesích nebo porušování předmětu ochrany přírody. Jedním z cílů seriálu je i odkrývání témat a souvislostí, která stojí často mimo hlavní mediální zájem a přiblížit každodenní práci těch, jejichž kancelář je naše příroda na venkově, nebo názory těch, co ji ovlivňují.

TV seriál Blíže k přírodě

  1. díl: Královéhradecké lesy s ředitelem Milanem Zerzánem - www.mestske-lesy.cz
  2. díl: Krkonošský národní park s ředitelem Robinem Böhnischem - www.krnap.cz
  3. díl: Rybniční hospodářství s majitelem Rybničního hospodářství Adolfem Vondrkou - www.rybnicnihospodarstvi.cz
  4. díl: Tradiční farmaření s majitelem farmy Davidem Novákem - www.statekuhersko.cz
  5. díl: Dřevo jako jediná obnovitelná surovina s ředitelem Matrix Wood Martinem Mandysem - wood.matrix-as.cz
  6. díl: Myslivost a prodej zvěře s majitelem Farmy Třebešov Liborem Burianem - www.farmatrebesov.cz
  7. díl: Pardubický kraj s hejtmanem Martinem Netolickým www.pardubickykraj.cz
  8. díl: Les budoucnosti s předsedou Pro Silva Bohemica Milanem Hronem - www.prosilvabohemica.cz
  9. díl: Vlci v přírodě s farmářkou Evou Hrubou a Petrem Kafkou z Agentur ochrany přírody a krajiny CHKO Broumovsko - www.broumovsko-ochranaprirody.cz
  10. díl: Královéhradecký kraj s hejtmanem Martinem Červíčkem - www.kr-kralovehradecky.cz

 

 

Představení pořadu "Blíže k přírodě" a webu Příroda TV

S moderátorem Tomášem Kulhánkem hovořil o novém webovém portálu Příroda TV (www.prirodatv.cz) a představil také svůj pořad Blíže k přírodě, jehož první díl můžete už v pátek vidět na Východočeské televizi V1. V  rozhovoru mimo jiné mluvím o tom, jak by se měly změnit české lesy v souvislosti s klimatickou změnou. Zároveň vysvětluji, proč je třeba šetrně těžit stromy v lesích, využívat dřevo jako strategickou, ekologickou a obnovitelnou surovinu a proč je důléžité stavět domy ze dřeva.

 

 

Srdce zelených hvozdů Královéhradeckého a Pardubického kraje. Pojďte se podívat do lesů, které tvoří plíce města Hradce Králové, do ráje cyklistů a volnočasových aktivit. Tyto lesy spravuje společnost Městské lesy Hradec Králové a jejího ředitele Milana Zerzána, jsem si pozval jako prvního hosta nového pořadu Blíže k přírodě, aby divákům prozradili například to, že lesy mají nejen rekreační, ale i hospodářskou funkci.

 
Krkonoše jsou naše nejvyšší hory a navštívit je stojí za každého počasí. Jezdíme sem si odpočinout, načerpat nové síly, za čerstvým vzduchem, ale hlavně za pěknou přírodou. Přírodu je však potřeba chránit, a proto existují pravidla, která nám říkají, jak se v horách máme chovat. Nejen o tom si povídal s Robine Böhnischem, ředitelem Správy Krkonošského národního parku.
 
 Historický rod Perštejnů je spojen s Pardubickem. Ačkoliv zde nepůsobil dlouhá staletí, zanechal tu výraznou stopu. Vedle zámku a historického       centra města Pardubic a mnoho budov v okolí, je to soustava rybníků, napájejících kanálů a především tradiční chov ryb. Ten mají mnozí z nás spojený s Jižními Čechami, nicméně základy českého rybníkářství byly položeny na Pardubicku. Ve třetím díle pořadu Blíže k přírodě jsem si povídal s majitelem firmy Rybničtí hospodářství Adolfem Vondrkou.
 
Ve čtvrtém díle pořadu Blíže k přírodě jsme navštívili Statek Uhersko na Pardubicku, kde farmaří David Novák a vedl s ním rozhovor nejen o trvale udržitelném hospodaření, o nakládání se zemědělskou krajinou a samozřejmě také o kvalitních potravinách.
 
Říká se, že dřevo je ekologická surovina jen tehdy, když se získává z regionálních lesů. Tedy, když se stromy pokácí a odvezou na nedalekou pilu. A na takovou pilu, která zpracovává místní kmeny a vyrábí z nich výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jsem se zastavil. Navštívili jsme totiž pilu Wood-Matrix-as.
 
Kanec se šípkovou nebo se zelím? To je známé dilema z filmu Slavnosti sněženek. Tenkrát se ještě nimrodi domluvili na tom jediném kanci v revíru, jak ho snědí. Dnes je ale jiná doba. Zvěř je v našich lesích přemnožená a myslivci ani kolikrát neví, jak zvěřinu udat. A proto ji prodávají do výkupů. V šestém díle televizního pořadu Blíže k přírodě, se na jeden takový výkup podíváme. Farma Třebešov se specializuje na výkup, zpracování a prodej zvěřiny. A více už se dozvíte z rozhovoru s majitelem Liborem Burianem. 
 
V sedmém díle pořadu Blíže k přírodě se environmentální specialista Aleš Erber zastavil v nejvýchodnějším údolí Pardubického kraje na Dolní Moravě pod Kralickým Sněžníkem. V tomto hezkém prostředí, které je známé krásnou přírodou, rekreačním a sportovním vyžitím, si povídal s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým o tom, jaký vztah má k přírodě, jak vidí zemědělství, lesnictví, ochranu přírody nebo jak vnímá hrozbu klimatické změny.
 
Jeden smrk jako druhý – stejně vysoký, stejně starý. Pěkně v řadách, hustě vedle sebe. Tak lze označit typickou smrkovou monokulturu, která je hezká pro oko návštěvníka lesa. Vypadá totiž jako upravená zahrádka. Jenže takový les je málo odolný proti suchu či větru. Jakmile se v něm objeví třeba lýkožrout smrkový zvaný kůrovec, les má velký problém. Les budoucnosti ale vypadá zcela jinak. Jak? O tom si povídám s uznávaným lesníkem Milanem Hronem, který je předsedou sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa Pro Silva Bohemica.
šichni asi známe pohádku O Červené Karkulce, kde jednou z hlavních postav je i vlk. V deváté dílu pořadu Blíže k přírodě bude tato šelma, která se vrací po 250 letech do naší krajiny, hrát hlavní roli. Ve Zdoňově, který leží v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko na samé hranici s Polskem a kde je jádrová oblast výskytu vlka, ale i intenzivního chovu ovcí, se environmentální specialista Aleš Erber zastavil na slovíčko s farmářkou Evou Hrubou a zoologem ze Správy CHKO Broumovsko Petrem Kafkou.
 
Poslední desátý díl seriálu Blíže k přírodě vznikl v areálu zemědělské společnosti Mžany, kde jsem se potkal s hejtmanem Královéhradeckého kraje Martinem Červíčkem.  Tématem bylo zemědělství, potravinové bezpečnosti, udržitelnosti krajiny a ochrany přírody. 

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.