Výsledky hospodaření na revírů Plchůvky 2013 – 2016

Dopady klimatických změn byly v minulosti bagatelizované. Proto dochází k plošným rozpadům smrkovým, ale lokálně i borovým porostů. Po převzetí správy byla adaptace a stabilizace porostů prvořadým úkolem.

Bohužel vliv dlouhodobě trvajícího a extrémního sucha v roce 2015 a 2016 urychlily postupné usychání jednotlivých stromů i částí porostů, které jsem očekával vlivem postupné změny klimatu. Nejednalo se pouze o nedostatek vláhy, ale o směs společně působících faktorů oslabující borové porosty. Jedním z hlavních příčin se také jeví hustota porostů, která negativním způsobem ovlivňuje koloběh živin v půdě a stav mikroklimatu v porostu. lokalizace bývalého spravovaného území.

Zhlédněte celou prezentaci ve formátu .pdf

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.