Publikační a produkční činnost 

ja v mediich idnes.jpg
2022 Jak kvalitní je dřevo ze smrků napadených kůrovcem? Lze ho využít jako stavební dříví? Lesnická práce, 101, 2022 (4):  36 (spoluautorství)
2022

Iniciátor a moderátor TV pořadu „Blíže k přírodě“, Východočeská televize V1

2022

Jiné klima – jiný les, Josef Fanta, Petr Petřík (eds.), Academia,

kapitoly:        

- Dopady transformace státních lesů na naše lesnictví

- Úvahy o přestavbách lesních porostů

2021

Analýza názorů odborné veřejnosti pro tvorbu komunikačních strategií a legislativních změn v přípafš rozsáhlých poškození lesů v České republice, ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU, 66, 2021 (3): 164-175 (spoluautorství)

2019

Současný stav a budoucí podoba našich lesů: novela lesního zákona, Institut pro politiku a společnost, POLICY PAPER

2018

Metodika pro správu a údržbu krajinných prvků, Dr. Ing. Petr Marada a kolektiv, MENDELU  (spoluautorství)

2012 Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině, podpora biodiverzity, Sborník referátů 2012, Agrolesnictví jako nástin nového způsobu hospodaření v oblasti zemědělství

2012

Les nízký aneb potenciální tržby na podkladě historických výkazů těžeb z lesního komplexu Žernov, Ekonomická efektivnost hospodářského tvaru lesa nízkého ve srovnání s hospodářským tvarem lesa vysokého, Konference Ekonomické komise Odboru lesního hospodářství ČAZV, Praha  (spoluautorství)

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.