Vzdělání

Narodil jsem se 7.9.1985 ve Chvojenci. V rámci svého studia jsem nejdříve působil na Střední lesnické škole v Trutnově. Následně vystudoval obor Lesní inženýrství na Fakultě lesnické a dřevařské v Praze. Během vysokošlského studia jsem absolvoval program Erasmus v Německu na Studientfakultät Forstwiessenschaft und Ressourcemanagement ve Freisingu spadající pod Technische universität München nebo studijní stáž na MZe.

V období let 2011 až 2016 jsem pokračoval ve studiu dálkového doktorandského studia. Řešil jsem problematikou "nízkého a středního" lesa na Lesní správě Choceň v lokalitě Evropsky významné lokalitě Žernov a Přírodní reezrvace žernov (Pardubický kraj). V průběhu studia a pracovní činnosti jsem načerpané poznatky ze školních lavic a provozní praxe prohluboval studijními cestami po celé Evropě k uznávaným lesnickým hospodářům. Díky tomu jsem získal vizuální představu o špičkově spravovaných a vedených lesích majetcích, které není aplikuji ve své praxi. Od roku 2007 až po současnost jsem absolvoval více než stovku lesnických akcí, jako jsou odborné exkurze v ČR a v zahraničí, semináře a zahraniční studijní cesty.

Kůrovcová kalamita a její řešení je celorepublikové téma, které se už dokonce dostalo do poslaneckých lavic. I proto se problémem zabývá cela řada médií. Díky tomu jsem se byl přizván novináři z Hospodářských novin, abych s nimi jel do epicentra kalamity ncházející se na severní Moravě a nezávisle jim přiblížil stávající stav, předpokládaný vývoj a řešení kalamity i celé lesnicko-dřevařské krize. Více o článcích si přečtete zde.

Foto: Jiří Zerzoň (Hospodářské noviny)

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

 Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnických systémů

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.