OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: + 420 731 533 142 | a.erber@centrum.cz

Myslivost a škody zvěří

Cílem lesníků je pěstovat les a pečovat o všechny organizmy, které v něm žijí, a tedy i o zvěř. Tu je nutno udržovat ve vyrovnaném prostředí, v rovnováze, s lesem tak, aby les tvořil optimální prostředí rámci potravní nabídky a krytu pro její komfortní život, díky kterému nebude přirozené či umělé obnově lesa nadmíru škodit a bránít samoregulačním procesům lesního ekosystému.

Přírodě blízké hospodaření jde takovému vybalancovanému přodtředí naproti. Pěstuje se v něm les budoucnosti. Ovšem, aby se takový le vypěstoval, musí se současná přemnožená zvěř snížit na stavy úměrné, které umožní dosažení lesa, který nejen pro lesníky, ale i pro zvěř bude ideál, a bude tak plnit všechny jeho funkce.

 

Důvody vysokých škod spárkaté zvěře na lesích?

Vysoké stavy spárkaté zvěře, špatná úživnost honiteb a nedostatečný kryt pro klid zvěře jsou důvody, proč zvěř negativním způsobem ovlivňuje lesní ekosystém - okusem, loupáním a ohryzem. Podle odhadů vznikají finanční škody v řádech miliard Kč, které by jinak mohli vlastníci lesů investovat do jinam či zvýšit již tak podhodnocené platy lesních dělníků.

Nejsem proti zvěři, ba naopak, ale vše musí být vyvážené - stav množství zvěře a stav lesa. Les musí zvěř uživit tak, aby mu neškodila. Na druhou stranu les musí nabízet dostatek potravní nabídky a kryt. Takovému lesu odpovídá les druhově pestrý, který je ke všemu věkově, výškově a prostorově diferencovaný. Abychom mohli docílit takového stavu, je nutné nejprve snížit stavy zvěře, tzn. revitalizovat lesní ekosystém, zvýšit a zpestřit potravní nabídku a kryt pro zvěř. Pakliže se to povede, mohou posléze stavy zvěře rovnoměrně stoupat do míry vyváženosti s lesním ekosystémem. Lze předpokládat, že pokud se zvěři nabídne optimální životní prostředí, že bude mít vyšší hmotnost zvěřiny a zlepší se ji kvalita a zdravotní stav.

Článek ke zvýšeným stavům zvěře a k jejím neúměrným škodám na lesích vyšel jako IV. díl v Selské revue, jenž si můžete stáhnout ZDE

Celý seriál k problematicke les vychází každý měsíc v Selská revue na téma "Zachrání sedláci své lesy?"

Eliminace hospodářských škod při obnově lesa

 

 

 

Zalesňování po kůrovcové kalamitě komplikuje přemnožená zvěř. Okusuje sazenice, které pak živoří ve formě bonsají nebo umírají. Oplotit všechny nové lesy podle lesníků nejde, řešením podle nich může být jen regulace počtu spárkaté zvěře. Více ve videu ZDE

 

Lesníci versus lovci: Přemnožená zvěř žere mladé stromky a brání tak snaze o obnovu lesů po kůrovci"

Přestavba lesa lovem aneb myslivost jako klíčový pěstební úkon

Pokud chceme, aby lesy byly druhově pestré a rostly v nich stromy různého věku a výšky, musí se stavy býložravé zvěře zregulovat na takové množství, které bude odpovídat vyrovnanosti prostředí, tzn. že les zvěř uživí, aniž by zvěř svým způsobem života les výrazně poškozovala. Mnozí uznávaní lesníci tvrdí, že prvním krokem při zavádění přestaveb lesů  je zvýšený lov, ale také zlepšení lesního i zemědělského biotopu, aby les byl více úživný. Lesní správce LS Hluboké nad Vltavou, Lesy ČR, s.p., dokonce ve svém článku zmiňuje, že lov je klíčový pěstební úkon. Celý článek si můžete stáhnout ZDE.

Jak vidí současné lesnické hospodaření emiritní lesní správce Lesů ČR, s.p. Jan Metzl, který je významným členem spolku propagující přírodě blízké hospodaření Pro Silva Bohemica.

   

       Ring volný! Lesníci versus mocná myslivecko-dřevařská lobby

Článek, který popisuje současné problémy české krajiny ve vztahu myslivosti, péče o zvěř a krajinu, jejimž vyústěním jsou neúměrně vysoké škody zvěří. 

Nový obrázek (10).jpg

 

 

Vysoupení v pořadu České televize: Nedej se!: Lesy k sežrání

 

 

Pokud chcete mít les druhově pestrý, odolný a v optimální rovnováze se zvěří, tak doporučuji k nastudování tyto publikace.

    

Preferující styly hospodaření

Co znamená přírodě blízké hospodaření na principu Pro Silva?

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů. Takovou těžbou se lesníci spíše snaží o individuální výchovu jednotlivých tzv. cílových stromů do jejich zralosti (tloušťková a sociální). Zároveň se tím snaží o druhovou, věkovou, výškovou, tloušťkovou diferenciaci a tím i prostorovou. Díky tomu lze na určité malé ploše najít více staré, vysoké a tlusté stromy. Pokud chybí dřeviny z původního druhové složení jako je buk a jedle, uměle se doplňí způsobem, že se vysoké stromy podsází.

Aby se změna projevila především z ekonomického hlediska, chce to určitý čas, kontinuální lesnický přístup a osvícený vlastníky lesa, kteří důvěřují svému lesnickému personálu. Lesní porosty se odvděčí vyšší ekologickou a statickou stabilitou. Pokud by se dosáhlo vyváženého stavu spárkatá zvěř s lesním ekosystémem, alespoň do doby, kdy se zvýší úživnost, která je přirozeným a doprovodným jevem tohoto hospodaření, tak se zefektivní rychlost obnovy lesních porostů i celkového hospodaření. Každý porostní typ a stav porostu si žádá trošku odlišný přístup, ačkoliv princip pěstování je stejný.

Více o principu Pro Silva hospodaření ZDE

Demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica nejdete ZDE

 

 

 

 

 

Co je agrolesnictví?

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.  

  Více o agrolesnictví ZDE

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá videa

mýšleli jste někdy, co všechno dokáží stromy a co se dá ze dřeva vyrobit?

   

Stromy nepotřebuji lidstvo! Lidstvo potřebuje stromy!

 

Hosporaření v pestré zemědělské krajině

 

Jak si povídají stromy?

Video s českým titulky najdete ZDE