Výkup dřevní hmoty a obchod se dřevem

Pro vlastníky lesů

zprostředkovávám prodej dříví přímo na pily, kteří mají s nimi napřímo smlouvy. 

Pro vlastníky lesů, kterým spravuji lesy, zajišťuji těžební práce včetně přiblížení dřív na odvozní místo na "klíč" a dle specifických požadavků vlasníků lesů.  

Pro vlastníky lesů, kterým nezajišťují správy lesů v rámci služby OLH mohu zajištit těžbu a přiblížení všetně výkupu dřevní hmoty.

Zvyklostí je, že vlastník lesa (prodávající dříví) má přímou smlouvu s odběratelem/li (pilou). Tedy nevstupují do výkupu dříví jako prostředník.

Pro zájemce o palivo

Zajišťuji prodej palivového dřeva z vybraných lokalit Pardubického, Královehradeckého a Středočeského kraje.

Možnost prodeje:

  • vyrobeného paliva v metrech z místa k odvozu
  • samotěžby - výroba paliva v porostu.

Cena za 1 m3 či prostorový metr je vždy dohodou.

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.