Adaptace východečeské borovice na sucho

Jak pomohu vašim lesům?

  • provedu adaptační zásah
  • zajistím těžbu a prodej dřeva
  • zařídím dotace.

Cílem těžebního zásahu je, aby se porostům zvýšila odolnost, vitalita, dřevní produkce, biodiverzita, zlepšila se úrodnost půd a aby nevznikla plocha k nutnému zalesnění. Díky takovému postupu se šetří majiteli lesa peníze, čas a fyzická práce. A takové hospodaření nabízím majitelům lesů.

Více informací o přestavbě lesa

Mediální výstupy k osvětě adaptace borovice na sucho

Usychají vám borovice ve vašem lese? Lze je ještě zachránit, ale času je už málo!

V rozhovoru se dozvíte, jak lze postupovat, pokud chcete borové porosty zachránit (adaptovat) před uschnutím a zároveň je přizpůsobit měnícím se růstovým podmínkám, které ovlivňuje globální klimatická změna.

iDNES.cz 10/2018

Aleš Erber: Příčiny usychání borovic a zkušenosti s její adaptací

Ekolist.cz 5/2019

Jsou borové porosty připraveny odolávat suchu? Jaký postup obnovy zvolit při adaptaci porostů na sucho?

Lesnická práce 2/2019

Nejen kůrovec ničí české lesy. Polovinu všech škod na porostech zavinily teplo, sucho a vítr

Ukázka adaptačního opatření proti usychání borovice, které jsem v minulosti implementoval, zavádějí Městské lesy Hradec Králové. Kolegové postupují shodným způsobemjako já před několika lety, aby zabránili plošnému usychání borovice. Funguje to. V rámci adaptačních zásahů zjišťují i další účinky zásahů na porost ve spolupráci s vědeckými institucemi.

SeznamZpravy.cz 7/2019

Ukázka adaptovaného borového lesa na sucho, který se postupně přirozeně obnovuje růzými dřevinami, díky čemuž vznika druhově pestrý a různověký les.

ČeskáTelevize.cz 4/2019

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

 Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnických systémů

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.