Vystoupení v rádiu

ja-v-mediich-vystoupeni-v-radiu.JPG

Lesní hospodář Aleš Erber: Potřebujeme vizionáře pro hospodáře v lese i v krajině 

Podcast Asociace soukromého zemědělství ČR

Do středoevropské kulturní krajiny kromě zemědělské půdy neodmyslitelně patří i člověkem využívané lesy. Proto jsme se rozhodli věnovat lesům celý díl podcastu Asociace soukromého zemědělství ČR Sedláci v éteru. Naše pozvání přijal Aleš Erber, který působí jako licencovaný odborný lesní hospodář a akreditovaný lesnický poradce ministerstva zemědělství. Lesy spravuje mimo jiné pro Český fond lesů a je rovněž odborným vědeckým pracovníkem Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. V rozhovoru jsme se zaměřili především na využití dřeva jako suroviny, povídali jsme si o vlivu lesa na budoucnost architektury, probrali jsme různorodé funkce lesů a samozřejmě jsme neopomenuli ani agrolesnictví.

LPotřebujme vizionáře pro hospodaření v lese i v krajině

Kůrovcová kalamita neskončila. Čekají nás dramatické roky, varuje předseda vlastníků lesů

Český rozhlas plus

Debata na Český rozhlas Plus, ve kterém jsem společně s předsedou Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR - SVOL , Jiřím Svobodou a předsedou Českomoravská myslivecká jednota s Jiřím Janatou debatovali na
téma: kalamita v lesích, adaptace lesů a její obnova po kalamitních těžbách, škody zvěří, spolupráce myslivců a lesníků a novela mysliveckého zákona.

Vlastníci lesů jsou zodpovědní a mýtiny urychleně zalesňují. Problémem je přenožená zvěř, říká lesní poradce Aleš Erber

Lesy snad na celém území republiky prošly v minulých letech obrovskou kalamitou. Na mnoha místech se kvůli odlesnění zcela změnila krajina. „Lesy se daří obnovovat poměrně dobře. Vlastníci urychleně osazují nezarostlé velké plochy především listnatými dřevinami. Jejich přístup se hodně změnil,” myslí si lesní poradce a správce lesních majetků Aleš Erber, který byl hostem Byznysu Jaroslava Dědiče na Rádiu ZET. 

Rádio Z


Lesníka poznáte podle toho, že ho bolí za krkem, usmívá se Aleš Erber. Proč kontroluje les podle korun stromů? 

„Budoucnost českého lesnictví bude multifunkce, kde si každý najde to své. Je to světový trend,“ říká Aleš Erber, odborný lesní hospodář a poradce. S Lucií Výbornou mluvil o lesích, které budou odolné vůči klimatické změně nebo o tom, jaký je rozdíl mezi rakouským a českým přístupem v péči o les. Má smysl sázet smrky a borovice? A proč je dobré stavět domy ze dřeva?

Host Lucie Výborné - Český rozhlas Rádiožurnál


Hradecké městské lesy jsou evropským unikátem, říká Aleš Erber

Hostem dalšího podcastu hradeckých Salonek byl lesnický expert Aleš Erber. S moderátorem Tomášem Kulhánkem hovořil o novém webovém portálu Příroda TV a představil také svůj pořad Blíže k přírodě, jehož první díl můžete už v pátek vidět na Východočeské televizi V1. Muž, který se stará o dva tisíce hektarů lesů, v rozhovoru popisuje, jak by se měly změnit české lesy v souvislosti s klimatickou změnou a chválí hradecké městské lesy. Ty by prý mohly být vzorem pro celou Evropu.

Salonky HK

Správný les musí být druhově pestrý a stromy mezi sebou musí být promíchané, říká správce lesních majetků Aleš Erber

„V lesech stále probíhá kalamita, další úbytek dřeva může ohrozit bezpečnost státu právě kvůli nedostatku dřevní hmoty a kvůli omezení funkcí jako je například čištění vzduchu,“ popisuje nezávislý lesní poradce Aleš Erber, který byl hostem Byznysu Jaroslava Dědiče na Rádiu Z.

Rádio Z

České lesnictví se zmítá v největší krizi za 250 let. Říká lesní inženýr Aleš Erber

Už nyní je podle něj zřejmé, že mnoho smrkových porostů je odsouzeno k zániku. Přesto však stále existují ověřené pěstitelské postupy, které mohou výrazným způsobem přispět k eliminaci škod. Jaké postupy to jsou? Jak bude vypadat takový les budoucnosti? A budeme mít vůbec v Česku lesy? 

Rozhovor pro Český rozhlas Olomouc

O lesích, jejich problémech kvůli suchu a o agrolesnictví

Byl jsem hostem pořadu Večerní host Radiožurnálu. S redakorem Vladmírem Krocem jsem si povídal o lesích, jak na ně doapadá sucho, jaké opatření by se měly zavádět, aby byly více odolné nebo o agrolesnictví.

Rozhovor pro Radiožurnál

Kůrovcová kalamita v Pardubickým kraji: ticho před bouří

BSucho. Velké téma letošního léta. Lesnického odborníka Aleše Erbera až tak nepřekvapilo. Podle něj byla možnost se na tohle období připravit.

Co čeká lesy, pokud se situace s kůrovcem nebude řešit? 

Rozhovor pro Český rozhlas Pardubice

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.