PORADENSTVÍ PRO VLASTNÍKY LESŮ

a

zemědělských pozemků

Služby pro vlasníky lesů

  • správa lesů a zajištění řádného hospodaření
  • zajištění komplexní lesnické činnosti - těžební a pěstební práce, obchod se dřevem
  • vyhotovení analýzy hospodaření, definování rizik a potenciálu majetku
  • zpracování krátkodobé a dlouhodobé koncepce hospodaření na lesním majetku
  • příprava lesních porostů na klimatickou změnu 
  • zajištění možných dotací na hospodaření v lesích
  • nezávislou konzultaci

Jsem akreditovaný poradce MZe pro lesnictví, a proto na mé služby lze žádat dotaci u MZE

Dále vlasníkům půdy či nájemcům nabízím

  • zpracování plánu výsadby stromků k revitaliazci krajiny
  • Zpracování plánu výsadby v agrolesnických systémech
  • zpracování plánu možných dotací vázané na výsadby stromů

O tom, co jsou agrolesnické systémy, se můžete dozvědět ZDE

Jak správně pokácet strom

Adaptace lesů a zemědelské krajiny

Informace o adaptaci lesů a zemědělské krajiny na klimatickou změnu - mapové a informační podklady

Intersucho (meteorlogické a zemědělské sucho)

CHMÚ.HAMR - hydrometeorologické sucho

Návod pěstování lesa

Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta - MENDELU

Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VÚLHM

Jak správně plánovat pěstování a těžbu lesa

Pěstování lesa, výchova a obnova

Hospodářská úprava strukturně bohatých lesů

Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta - MENDELU

Zajímavé odkazy pro vlastníky lesů:

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

 Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnických systémů

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.