příklad Agrolesnického systému

Lokalita: obec Chvojenec, Pardubický kraj

Pastvina s produkcí trávní biomasy a pěstování cenných sortimentů

Agrolesnický systém Aleše Erbera o celkové výměře 0,75 ha se nachází v Pardubickém kraji u obce Chvojenec. Pastvina je pronajatá místnímu farmáři (Farma Skutil), který zemědělský obhospodařuje plochu s ohledem na pěstování hodnotných stromů. Aleš v roce 2019 vysázel 24 ks geneticky hodnotných třešní ptačí. Sadební materiál pochází ze semenného sadu druhé generace. Předpokládá u nich rovný růst a vysoký přírůst, který ušetří náklady na vyvětvování. Cílem je vypěstovat v co nejkratším čase nejhodnotnější kmeny. Minimální cílová tloušťka je stanovena na 45 cm. Vedle produkce dřevní hmoty a trávy se předpokládá, že stromy budou poskytovat Alešovi další produkty jako je džem nebo třešňovice. Předpokládá, že pecky bude prodávat jako cenný sadební materiál.

Plochu můžete navštívit. Mapa ZDE

Třešně ptačí jsou vysázeny tak, aby nepřekážely technice při sekání, zpestřily krajinu a aby produkovaly jak mimoprodukční funkce (plody a pozitivní externality), tak i ty produkční (cenné dřevo).

Agrolesnictví spojuje to nejlepší z zemědělství a lesnictví.

Cílem je vypěstovat za 40 až 50 let takto silné třešně, kde cílová tloušťka je stanovena na 45 cm.

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.