Politická činnost

V rámci svých aktivit působí v regionální politice, kde působím jako člen výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje bez politické příslušnosti za hnutí ANO. Dále se zabývám lesnickou a zemědělskou politikou, politikou trvale udržitelného rozvoje venkova, osvětovou činností v oboru a lesnicko-dřevařskými analýzami. V období 2010 až 2014 jsem působil jako zastupitel v obci Chvojenec (Pardubický kraj). Jsem členem Kůrovcového kalamitního štábu Pardubického kraje, který jsem jako člen Výboru ŽP, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje inicioval.

 

Publikační činnost naleznete ZDE

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.