Politická činnost

V rámci svých aktivit působí v regionální politice, kde působím jako nezávislý odborník ve Výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje bez politické příslušnosti za hnutí ANO, ačkoliv nejsem v zastupitelstvu, to již od roku 2016.

Jsem členem Kůrovcového kalamitního štábu Pardubického kraje, který jsem jako člen Výboru ŽP, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje inicioval.

V roce 2022 jsem se stal předsedou Komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí

Dále se zabývám lesnickou, lesnicko-dřeavřskou a zemědělskou politikou, politikou trvale udržitelného rozvoje venkova, a osvětovou činností ve zmíněnycch oborech.

Za FLD ČZU v Praze se pravidelně účastním Stálé pracovní skupiny pro surovinou politiku pro dřevo, která zpracovává Surovinovou politiku dřeva ČR. Více informací ZDE

V období 2010 až 2014 jsem působil jako zastupitel v obci Chvojenec (Pardubický kraj).

 

Publikační činnost naleznete ZDE

 

Příspěvek do debaty k řešení kůrovcové kalamity a dlouhodobé krize v lesnicko-dřevařském sektoru jsem přispěl iniciací k uspořádání konferencí pro politiky a novináře na téma:

2017 -  Negativní dopady těžby dřeva (Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)

2017 - Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkářský průmysl (Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)

2018 - Agrolesnictví jako nástroj k adaptaci českého zemědělství na klimatickou změnu (Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)

2019 - Možnosti řešení lesnicko-dřevařské krize a využití dřeva jako strategické suroviny v podmínkách České republiky (Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)

2019„Dřevo – strategická surovina českého průmyslu aneb současný trend, potenciál a možnosti využívání dřeva v České republice a ve světě“ (Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.