Lesnická praxe

Během denního studia jsem již působil od roku 2008 u Lesů ČR, s.p, na Lesní správě Choceň, kde jsem spojoval běžnou lesnickou praxi s moderní výukou na lesnické fakultě v Praze. Byla to taková škola hrou, kdy jsem v praxi aplikoval a ověřoval získané nejmodernější poznatky z vědy a výzkumu. 

Po absolvování vysokoškolského studia v roce 2011 byl nástup k lesní správě jasnou volbou. Zde jsem působil na různých postech až do poloviny roku 2013. Od tohoto období jsem zastával post revírníka na lesnickém úseku Plchůvky. Ten byl ke konci roku 2016 zrušen z důvodu církevních restitucí a kvůli zefektivnění hospodaření Lesů ČR, s.p., a tím i působení u státního podniku.

Výsledky hospodaření na revírů Plchůvky 2013 – 2016 (.pdf) 

Od roku 2017 pracuji jako nezávislý lesní poradce a odborný lesní hospodář. K 31.12. 2021 vykonávám odborného lesního hospodáře na výměře větší jak 1300 ha pro 27 soukromým vlastníkům lesů v šesti krajích. Poradce k obhospodaření lesů vlastníkům lesů, kteří jsou sami odborní lesní hospodáři na více jak 700 ha. V období 2017 až 2019 jsem pracoval jako lesnický expert pro FSC Česká republika (Fairwood z. s.). Od roku 2019 dochází ke zvyšující poptávce správy lesů od vlastníků lesů, díky čemuž jsem své aktivity zaměřil k profesionální správě lesa a obchodu se dřevem. Významně se sanžím o propagaci lesnictví, dřeva jako strategické suroviny pro ČR a výstaveb výškových dřevostaveb. Díky tomu spolupracuji s oběma lesnickými fakultami, s drtivou většinou asociací, svazů a spolků působící v lesnicko-dřevařském sektoru, desítkou novinářů i s řadou politiků napříč politickým spektrem. Od září 2020 působím jako odborný vědecký pracovník pro Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, přičemž do konce roku 2021 jsem v rámci fakulty spolupracoval na projektu NAZV QK1920435 "Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy." Od července roku 2021 také řeším s odborníky ze Správy železnic zpracování chytrého managementu zeleně na lesních a nelesních pozemcích.

 

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.