Lesnická praxe

Během denního studia jsem již působil od roku 2008 u Lesů ČR, s.p, na Lesní správě Choceň, kde jsem spojoval běžnou lesnickou praxi s moderní výukou na lesnické fakultě v Praze. Byla to taková škola hrou, kdy jsem v praxi aplikoval a ověřoval získané nejmodernější poznatky z vědy a výzkumu. 

Po absolvování studia v roce 2011 byl nástup k lesní správě jasnou volbou. Zde jsem působil na různých postech až do poloviny roku 2013. Od tohoto období jsem zastával post revírníka na lesnickém úseku Plchůvky. Ten byl ke konci roku 2016 zrušen z důvodu církevních restitucí a kvůli zefektivnění hospodaření Lesů ČR, s.p.

Výsledky hospodaření na revírů Plchůvky 2013 – 2016 (.pdf) 

Od roku 2017 pracuji jako nezávislý lesní poradce a odborný lesní hospodář. V období 2017 až 2019 jsem pracoval jako lesnický expert pro FSC Česká republika (Fairwood z. s.). Od roku 2019 dochází ke zvyšující poptávce správy lesů od vlastníků lesů, díky čemuž jsem své aktivity zaměřil k profesionální správě lesa a obchodu se dřevem. Významně se sanžím o propagaci lesnictví, spotřebě dřeva a výstaveb výškových dřevostaveb.  Spolupracuji s oběma lesnickými fakultami. Od září 2020 působím jako akademický pracovník pro Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, kde pracuji na projektu NAZV QK1920435 "Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy."

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.