OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: + 420 731 533 142 | a.erber@centrum.cz

 

Poradenství pro vlastníky lesů 

              

 

Služby pro vlasníky lesů

  • správa lesů a zajištění řádného hospodaření
  • zajištění komplexní lesnické činnosti - těžební a pěstební práce, obchod se dřevem
  • vyhotovení analýzy hospodaření, definování rizik a potenciálu majetku
  • zpracování krátkodobé a dlouhodobé koncepce hospodaření na lesním majetku
  • příprava lesních porostů na klimatickou změnu 
  • zajištění možných dotací na hospodaření v lesích
  • nezávislou konzultaci

Jsem akreditovaný poradce MZe pro lesnictví, a proto na mé služby lze žádat dotaci u MZE

 

Dále vlasníkům půdy či nájemcům nabízím

  • zpracování plánu výsadby stromků k revitaliazci krajiny
  • Zpracování plánu výsadby v agrolesnických systémech
  • zpracování plánu možných dotací vázané na výsadby stromů

O tom, co jsou agrolesnické systémy, se můžete dozvědět ZDE

  

Další informace

Jak správně pokácet strom  

 

Informace o adaptaci lesů a zemědělské krajiny na klimatickou změnu - mapové a informační podklady

Intersucho (meteorlogické a zemědělské sucho)     CHMÚ.HAMR - hydrometeorologické sucho

       

  

Dopady klimatické změny                                          Mapa o rojení kůrovců

     

 

Kůrovcová mapa

 

    

   

Návod pěstování lesa

Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta - MENDELU

 

Vybrané Lesnické průvodce - Certifikované metodiky určené k pěstování lesů si můžete stáhnout ZDE

       

 

       

 

     

Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VÚLHM

 

Jak správně plánovat pěstování a těžbu lesa - Hospodářská úprava strukturně bohatých lesů

Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta - MENDELU

 

 

Rádce pro vlastníky lesů do 50 ha I. - V. od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

              

Více o poradenství pro vlastníky lesů neleznete ZDE

 

Víte, kdo vám spravuje váš les? Veškeré informaci naleznete ZDE

 

Zajímavé odkazy:

www.prosilvabohemica.cz

www.agrolesnictvi.cz

www.nasekrajina.cz

www.cesles.cz

www.ckolh.cz

www.vulhm.cz

www.uhul.cz

www.lesniskolky.cz

http://www.nizkyles.cz/

Preferující styly hospodaření

Co znamená přírodě blízké hospodaření na principu Pro Silva?

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů. Takovou těžbou se lesníci spíše snaží o individuální výchovu jednotlivých tzv. cílových stromů do jejich zralosti (tloušťková a sociální). Zároveň se tím snaží o druhovou, věkovou, výškovou, tloušťkovou diferenciaci a tím i prostorovou. Díky tomu lze na určité malé ploše najít více staré, vysoké a tlusté stromy. Pokud chybí dřeviny z původního druhové složení jako je buk a jedle, uměle se doplňí způsobem, že se vysoké stromy podsází.

Aby se změna projevila především z ekonomického hlediska, chce to určitý čas, kontinuální lesnický přístup a osvícený vlastníky lesa, kteří důvěřují svému lesnickému personálu. Lesní porosty se odvděčí vyšší ekologickou a statickou stabilitou. Pokud by se dosáhlo vyváženého stavu spárkatá zvěř s lesním ekosystémem, alespoň do doby, kdy se zvýší úživnost, která je přirozeným a doprovodným jevem tohoto hospodaření, tak se zefektivní rychlost obnovy lesních porostů i celkového hospodaření. Každý porostní typ a stav porostu si žádá trošku odlišný přístup, ačkoliv princip pěstování je stejný.

Více o principu Pro Silva hospodaření ZDE

Demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica nejdete ZDE

 

 

 

 

 

Co je agrolesnictví?

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.  

  Více o agrolesnictví ZDE

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá videa

mýšleli jste někdy, co všechno dokáží stromy a co se dá ze dřeva vyrobit?

   

Stromy nepotřebuji lidstvo! Lidstvo potřebuje stromy!

 

Hosporaření v pestré zemědělské krajině

 

Jak si povídají stromy?

Video s českým titulky najdete ZDE