Rozhovory v médiích 2023 - 2015

2023

Zabezpečme stromy podél silnic a železnic. Stát ušetří miliardy, tvrdí expert na lesy a krajinu Aleš Erber

Ekolist.cz

Je potřeba počítát s tím, že lesní požáry nám v Evropě zničí víc lesů než kůrovec, říká lesník Aleš Erber

Ekolist.cz

Hrozba lesních požárů v Česku dál poroste. Nejrizikovější oblastí je jížní Morava, upozorňuje expert

Radiožurnál

Dřevostavby jsou dnes v Evropě běžné, u nás se prosazují pomalu. Dřevo vyvážíme zbytečně levně.

Tvize

 2022

Kůrovec je chytrý jako včela. Kácet musíme zelené stromy, říkají lesníci 

Idnes.cz

Smrky pěstujeme jako kukuřici, s oteplováním podléhají kůrovci i požáru , říká lesník

Aktualne.cz

Sázejte stromy tam, kde máte kořeny

Nadace O2

Polední publicistika: Nový šéf Lesů ČR

Rádiožurnál

Expert o požáru v Českém švýcarsku: Pro přírodu to není katastrofa, ale výzva

TV Nova

Požár v Českém Švýcarsku bude ten největší za dlouhá staletí, říká lesník

Echo24

Dřevo je surovina budoucnosti. Nahraďme ho všude tam, kde to půjde.

Pojistný obzor

Chci přispět ke změně myšlení

Matrix info

Starý kostel jako vzor udržitelnosti

Týdeník Hrot

2021

Přírodě může každý z nás pomoci větší spotřebou regionálních produktů

Hospodářské noviny

Ty, kteří připravují lesy na změnu klimatu, má stát podpořit. Někde to dělají i potají, říká lesník

A2larm

2020

1/2 Pěstovat dál smrky? Proč ne, jen to musíme dělat jinak než dosud, říká lesník Aleš Erber

2/2 Naše lesy potřebují dlouhodobou vizi, méně stromů a méně zvěře, říká lesník Aleš Erber 

Ekolist.cz 

1/2 Jsme na počátku největší přestavby krajiny za 300 let

2/2 Les by se měl hladit

Selská revue

Nedostatek dřeva je hrozbou i výzvou

Časopis DŘEVO&stavby 2/2020

Čas na dobré řešení jsme propásli

Zemědělec

Pandemie koronaviru bude posledním hřebíčkem do rakve našich lesů

Hospodářské noviny

Budujme společně nové lesnictví a pěstujme lesy budoucnosti 

Jedná se o pohled aktivního lesníka na jeho vzájemný vztah s ochranou přírody.

Fórum ochrany přírody

2018

Průmysl se musí přizpůsobit lesu

Novináři ze Zemědělce mne požádal o rozhovor, protože mé největší aktivity jsou právě v Pardubickém kraji, kde aktivně řeším rozpad lesních porostů a adaptaci lesů.

Zemědělec v regionu - Pardubický kraj

Vyplňují se nejčernější scénáře

Stávající situace v lesnictví je kritická a dlouhodobě předpovídaná. Vyplňují se ty nejčernější scénáře, které predikovaly jak odborné nezávislé organizace, tak fakulty univerzit a výzkumné organizace.  

Zemědělec

Více stromů neznamená lepší les

Pro města a obce - informace pro zastupitele a úřady

Je čtvrt hodiny po dvanácté, říká hospodář o hrozící zkáze borových lesů

iDNES.cz

Zastavit zkázu borových lesů lze, ale času už je málo

Redaktrorům jsem ukázal, jak usychají stovky hektarů borových porostů, ale i řadu příkladů obdobných lesů, v různých typech vlastnictví, které naopak nejeví žádné známky usychání a dobře prosperují, jelikož jejich vlastníci či pověření lesníci provedli zásahy včas a správně, tzn. připravili porosty na sucho a zároveň hospodařili ekonomicky efektivně. 

MF Dnes 29.9.2018

Lesnický obor se nachází v krizi

Lesnictví jako obor je v krizi. Lesy jsou dlouhodobě ve špatné kondici a trh se dřívím je na hraně kolapsu. Můžeme říct, že stojíme před kalamitou století, která vznikla jako sekundární výsledek předpovídaných klimatických změn. Prognózy na základě řady výzkumů byly většinou ignorovány. Kvůli tomu nejsou lesní porosty připraveny na změny růstových podmínek, přiblížil lesnický analytik a odborný lesní hospodář Aleš Erber.

Zemědělec 7/2018

2015

Povoláním lesník

Rozhovor pro Jelenské listy v době, kdy jsem působil u Lesů ČR jako revírník.  Zpravodaj  města Horní Jelení.

Jelenské listy (2015/3/str.10-11)

Průmysl se musí přizpůsobit lesu

Novináři ze Zemědělce mne požádal o rozhovor, protože mé největší aktivity jsou právě v Pardubickém kraji, kde aktivně řeším rozpad lesních porostů a adaptaci lesů.

Zemědělec v regionu - Pardubický kraj

Vyplňují se nejčernější scénáře

Stávající situace v lesnictví je kritická a dlouhodobě předpovídaná. Vyplňují se ty nejčernější scénáře, které predikovaly jak odborné nezávislé organizace, tak fakulty univerzit a výzkumné organizace.  

Zemědělec

Více stromů neznamená lepší les

Pro města a obce - informace pro zastupitele a úřady

Je čtvrt hodiny po dvanácté, říká hospodář o hrozící zkáze borových lesů

iDNES.cz

Zastavit zkázu borových lesů lze, ale času už je málo

Redaktrorům jsem ukázal, jak usychají stovky hektarů borových porostů, ale i řadu příkladů obdobných lesů, v různých typech vlastnictví, které naopak nejeví žádné známky usychání a dobře prosperují, jelikož jejich vlastníci či pověření lesníci provedli zásahy včas a správně, tzn. připravili porosty na sucho a zároveň hospodařili ekonomicky efektivně. 

MF Dnes 29.9.2018

Lesnický obor se nachází v krizi

Lesnictví jako obor je v krizi. Lesy jsou dlouhodobě ve špatné kondici a trh se dřívím je na hraně kolapsu. Můžeme říct, že stojíme před kalamitou století, která vznikla jako sekundární výsledek předpovídaných klimatických změn. Prognózy na základě řady výzkumů byly většinou ignorovány. Kvůli tomu nejsou lesní porosty připraveny na změny růstových podmínek, přiblížil lesnický analytik a odborný lesní hospodář Aleš Erber.

Zemědělec 7/2018

2015

Povoláním lesník

Rozhovor pro Jelenské listy v době, kdy jsem působil u Lesů ČR jako revírník.  Zpravodaj  města Horní Jelení.

Jelenské listy (2015/3/str.10-11)

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

 Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnických systémů

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.