Rozhovory v médiích 2020 - 2015

Průmysl se musí přizpůsobit lesu

Novináři ze Zemědělce mne požádal o rozhovor, protože mé největší aktivity jsou právě v Pardubickém kraji, kde aktivně řeším rozpad lesních porostů a adaptaci lesů.

Zemědělec v regionu - Pardubický kraj

Vyplňují se nejčernější scénáře

Stávající situace v lesnictví je kritická a dlouhodobě předpovídaná. Vyplňují se ty nejčernější scénáře, které predikovaly jak odborné nezávislé organizace, tak fakulty univerzit a výzkumné organizace.  

Zemědělec

Více stromů neznamená lepší les

Pro města a obce - informace pro zastupitele a úřady

Je čtvrt hodiny po dvanácté, říká hospodář o hrozící zkáze borových lesů

iDNES.cz

Zastavit zkázu borových lesů lze, ale času už je málo

Redaktrorům jsem ukázal, jak usychají stovky hektarů borových porostů, ale i řadu příkladů obdobných lesů, v různých typech vlastnictví, které naopak nejeví žádné známky usychání a dobře prosperují, jelikož jejich vlastníci či pověření lesníci provedli zásahy včas a správně, tzn. připravili porosty na sucho a zároveň hospodařili ekonomicky efektivně. 

MF Dnes 29.9.2018

Lesnický obor se nachází v krizi

Lesnictví jako obor je v krizi. Lesy jsou dlouhodobě ve špatné kondici a trh se dřívím je na hraně kolapsu. Můžeme říct, že stojíme před kalamitou století, která vznikla jako sekundární výsledek předpovídaných klimatických změn. Prognózy na základě řady výzkumů byly většinou ignorovány. Kvůli tomu nejsou lesní porosty připraveny na změny růstových podmínek, přiblížil lesnický analytik a odborný lesní hospodář Aleš Erber.

Zemědělec 7/2018

2015

Povoláním lesník

Rozhovor pro Jelenské listy v době, kdy jsem působil u Lesů ČR jako revírník.  Zpravodaj  města Horní Jelení.

Jelenské listy (2015/3/str.10-11)

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.